Smutná správa

S hlbokým zármutkom a s rozpomenutím sa na pominuteľnosť života vám oznamujeme, že v stredu, 16.12.2020 si Pán života a smrti k sebe povolal nášho kolegu Petra Ciesara, ktorý na EL pôsobil od jeho obnovenia v r. 1991. V priebehu tohtoročnej jesene bol opakovane hospitalizovaný.

Pohreb sa uskutoční v úzkom rodinnom kruhu v stredu, 23. 12. 2020 . V súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami nám nebude možné sa tohto pohrebu zúčastniť.

Zo slov p. riaditeľky: „Prosím, spomeňte si na Petra, jeho humor, vtipné poznámky i na to, ako sa v poslednom čase venoval predovšetkým tým študentom, ktorí sa potrebovali zdokonaliť v slovenskom jazyku. Bude nám chýbať i jeho neúnavná starostlivosť o našich amerických lektorov, keď na cudzineckej polícii spolu s nimi strávil nesmierne veľa času a trpezlivosti pri jednaní.

Kondolencie a spomienky je možné zaslať na evlyceum@evlyceum.sk. Pani Majlingová zo sekretariátu ich upraví do kondolenčnej knihy, ktorú odovzdáme rodine p. prof. Ciesara.

Zdieľať: