Informácie o zriaďovateľovi
Evanjelického lýcea

Zriaďovateľom Evanjelického lýcea je Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom vo Zvolene.

V prípade Vašich pochvalných slov ale i nápadov na zlepšenie neváhajte kontaktovať priamo vedenie Evanjelického lýcea, prípadne sa obráťte na Predsedníctvo Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augusburského vyznania na Slovensku. 

man

Mgr. Ján Hroboň

woman

Ing. Peter Synak