Školský parlament

Školský parlament pri Evanjelickom lýceu tvorí skupina aktívnych študentov a študentiek Evanjelického lýcea, ktorí sa aktívne podieľajú na zlepšovaní podmienok našich spolužiakov na škole.

Školský parlament organizuje rôzne školské eventy ako Thanksgiving party, Školský ples, Garden party, Deň otvorených dverí, a iné.

Taktiež pravidelne komunikujeme názory spolužiakov s vedením školy a snažíme sa riešiť ich problémy.

Členovia Školského parlamentu v školskom roku 2023/2024

Ella Filová, 3.B - predsedníčka

Emanuel Komár, 4.A - podpredseda

Zuzana Malíková , 1.A

Krištof Medveczky, 1.B

Michal Pivka, 1.C

Daniela Klimanová, 2.A

Vivien Komarová, 2.B

Dávid Grúň, 2.C

Laura Petríková, 3.A

Terézia Barboráková, 3.B

Martina Teplická, 3.C

Emanuel Komár, 4.A

Laura Cviková, 4.B

Ema Čikešová, 4.C

Eva Vestfal , 5.A

Ema Štefanková, 5.B

Peter Martin Klein, 5.C