Technicko-hospodárski pracovníci

Tí, bez ktorých by škola len s ťažkosťami fungovala

man

Jaroslav Zahorec

Anna Dudová

woman

Eleonóra Horváthová

woman

Valéria Ložeková

Gabriela Megová