Technicko-hospodárski pracovníci

Tí, bez ktorých by škola len s ťažkosťami fungovala

man

Jaroslav Zahorec

woman

Eleonóra Horváthová

woman

Gabriela Megová

woman

Svetlana Pavlenko