Výsledky prijímacieho konania

Ste zvedaví, či ste boli prijatí na Evanjelické lýceum?

Zoznam prijatých uchádzačov na štúdium v školskom roku 2023/2024

Prijatí uchádzači

Neprijatí uchádzači pre nedostatok miesta

Neprijatí uchádzači pre nesplnenie limitu

Uchádzači, ktorí sa nezúčastnili prijímacích pohovorov

Uvedené informácie sú bez záruky.