Predmetové komisie

Slovenský jazyk a literatúra – Dejiny umenia – Umenie a kultúra

 • Vedúca PK: Mgr. Tatiana Vereščáková
 • Mgr. Andrej Žitňan, PhD.
 • Mgr. Mária Radúchová
 • Mgr. Anna Dendisová
 • PhDr. Elena Macková 

Anglický jazyk

 • Vedúca PK: RNDr. Jana Griačová
 • Mgr. Marta Benčíková
 • Mgr. Jozef Budaj
 • Martina Dingová
 • Megan Freudenberg, B.S.
 • Mgr. Nadežda Herichová
 • Ivana Jelen, M.M., M.S.M.
 • Mitch MacDonald, B.A.
 • Mgr. Kateryna Pavliuk
 • Jennifer Norberg, M.A.
 • John Elwood Rogers, B.A.
 • Susanne Marie Strekal, B.A.
 • Nicholas Emmanuel Sveholm, M.A.
 • Naomi Sveholm, B.A.
 • Bc. Simona Tardíková

Nemecký jazyk – Ruský jazyk

 • Vedúca PK: Mgr. Ľubica Novysedláková
 • PaedDr. Darina Víteková, Dr. phil.
 • Mgr. Marta Benčíková
 • Mgr. Otília Šebáňová
 • Mgr. Dušan Pista 

Dejepis – Občianska náuka – Ekonómia

 • Vedúci PK: Mgr. Andrej Žitňan, PhD.
 • Mgr. Jozef Budaj
 • Mgr. Ing. Martin Pagáč
 • Mgr. Marcel Sokolovič

Matematika – Informatika

 • Vedúca PK: Mgr. Miriam Brunovská
 • RNDr. Jana Griačová
 • Ing. Andrea Mudriková, PhD.
 • RNDr. Drahomíra Oktavcová
 • Samuel Maixner
 • RNDr. Luboš Ostatník
 • Mgr. Tomáš Sklárš
 • Ing. Vladislav Mlynčár

Biológia – Chémia – Geografia

 • Vedúca PK: Mgr. Tatiana Horníková
 • Mgr. Janka Alexyová
 • PaedDr. Mária Sokolovičová
 • Mgr. Annamária Kelemenová

Evanjelické a.v. náboženstvo

 • Vedúca PK: ThDr. Ingeborg Pavlovičová, PhD.
 • Mgr. Lucia Kmecová
 • Jennifer Norberg, M.A.
 • Kyle Svennungsen, M.Div.
 • Trevor Robinson, M.A.

Telesná a športová výchova

 • Vedúci PK: Mgr. Tomáš Kysel
 • Mgr. Jana Kovačiková
 • Mgr. Daša Legényová

Kontakty na vyučujúcich v rámci predmetových komisií nájdete na stránke Pedagogický zbor.