Predmetové komisie v šk. roku 2022/2023

Slovenský jazyk a literatúra – Dejiny umenia – Umenie a kultúra

 • Vedúca PK: Mgr. Tatiana Vereščáková
 • Mgr. Mária Radúchová   
 • Mgr. Anna Dendisová

 • Mgr. Petra Mrízová

 • Mgr. Andrej Žitňan, PhD.

 • Mgr. Ľuboslava Žiťňanová

Anglický jazyk

 • Vedúca PK: RNDr. Jana Griačová
 •  Mgr. Marta Benčíková
 •  Mgr. Jozef Budaj     
 •  Mgr. Martina Dingová
 •  Mgr. Nadežda Herichová
 • Ivana Jelen, M.M., M.S.M.
 • Mgr. Kateryna Pavliuk
 • Mgr. Simona Tardíková
 • Megan Freundenberg, B.S.
 • Stephanie Black
 • Julia Diane Kontur
 • Brian Richards
 • Naomi Sveholm, B.A.
 • Nicholas Sveholm, M.A.

Nemecký jazyk – Ruský jazyk

 • Vedúca PK: Mgr. Ľubica Novysedláková
 • PaedDr. Darina Víteková, Dr. phil.
 • Mgr. Marta Benčíková
 • Mgr. Otília Šebáňová
 • Mgr. Kamila Záhumenská

Dejepis – Občianska náuka – Ekonomika – Psychológia

 • Vedúci PK: Mgr. Andrej Žitňan, PhD.
 • Mgr. Jozef Budaj
 • Mgr. Ing. Martin Pagáč
 • Mgr. Marcel Sokolovič
 • Mgr. Martina Šandor

Matematika – Informatika

 • Vedúca PK: Mgr. Miriam Brunovská
 • RNDr. Jana Griačová
 • Ing. Andrea Mudriková, PhD.
 • RNDr. Drahomíra Oktavcová
 • Bc. Rebeka Černianska
 • Ing. Tomáš Sklárš

Biológia – Chémia – Geografia

 • Vedúca PK: Mgr. Tatiana Horníková
 • Mgr. Janka Alexyová
 • PaedDr. Mária Sokolovičová
 • Mgr. Annamária Kelemenová

Evanjelické a.v. náboženstvo

 • Vedúca PK: Mgr. Ľuboslava Žitňanová
 • Mgr. Matej Trepáč
 • Mgr. Tatiana Vereščáková
 • Trevor Robinson, M.A.
 • Ing. Tomáš Sklárš
 • Mgr. Andrej Žitňan

Fyzika

 • Vedúca PK: Mgr. Viera Pohoriljaková
 • Ing. Andrea Mudriková, PhD.
 • Mgr. Iveta Obšivanová

Telesná a športová výchova

 • Vedúci PK: Mgr. Tomáš Kysel
 • Mgr. Jana Kovačiková
 • Mgr. Daša Legényová

Kontakty na vyučujúcich v rámci predmetových komisií nájdete na stránke Pedagogický zbor.