Organizácia školského roka

Dôležité termíny pre našich žiakov

Termíny triednych aktívov, konzultačných hodín a klasifikačných porád na šk. rok 2021/2022​

Triedne aktívy a konzultačné hodiny – len dištančne (online, email):

 • k začiatku šk. roka – 20. september 2021
 • k 1. štvrťroku – 8. november 2021
 • k 1. polroku – 17. január 2022
 • k 3. štvrťroku – 11. apríl 2022
 • k 2. polroku – 6. jún 2022
 • Klasifikačné porady Vranovská 2
 • za 1. štvrťrok – 8. november 2021
 • za 1. polrok – 24. január 2022
 • za 3. štvrťrok – 11. apríl 2022
 • za 2. polrok (maturanti) – 18.5.2022 (známky sa budú uzatvárať do 17.5.2022)
 • za 2. polrok – 27. jún 2022

Termíny školských prázdnin v šk. roku 2021/2022

 • jesenné 28. október – 29. október 2021
 • vianočné 18. december 2021 – 9. január 2022
 • polročné 4. február 2022
 • jarné pre Bratislavský kraj 28. február – 4. marec 2022
 • veľkonočné 14. apríl – 19. apríl 2022
 • letné 1. júl – 2. september 2022

Ďalšie štátne sviatky a dni pracovného pokoja počas školského roka vrátane cirkevných sviatkov

 • Deň Ústavy Slovenskej republiky – 1. 9. 2021
 • Sedembolestná Panna Mária – 15. 9. 2021
 • Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu (pracovný deň) – 28. 10. 2021
 • Sviatok všetkých svätých – 1. 11. 2021
 • Deň boja za slobodu a demokraciu – 17. 11. 2021
 • Štedrý deň – 24. 12. 2021
 • Prvý sviatok vianočný – 25. 12. 2021
 • Druhý sviatok vianočný – 26. 12. 2021
 • Deň vzniku Slovenskej republiky – 1. 1. 2022
  Zjavenie Pána (Traja králi) – 6. 1. 2022
 • Veľký piatok – 15. 4. 2022
 • Veľkonočný pondelok – 18. 4. 2022
 • Sviatok práce – 1. 5. 2022
 • Deň víťazstva nad fašizmom – 8. 5. 2022