Organizácia školského roka

Dôležité termíny pre našich žiakov

Termíny triednych aktívov, konzultačných hodín a klasifikačných porád na šk. rok 2023/2024

Triedne aktívy a konzultačné hodiny

 • k začiatku šk. roka – 18. september 2023
 • k 1. štvrťroku – 6. november 2023
 • k 1. polroku – 15. január 2024
 • k 3. štvrťroku – 15. apríl 2024
 • k 2. polroku – 10. jún 2024

Klasifikačné porady

 • za 1. štvrťrok – 6. november 2023
 • za 1. polrok – 22. január 2024
 • za 3. štvrťrok (maturanti) – 25. marec 2024
 • za 3. štvrťrok (nematuranti) – 15. apríl 2024
 • za 2. polrok (maturanti) –15. máj 2024
 • za 2. polrok (nematuranti)– 24. jún 2024

Termíny školských prázdnin v šk. roku 2023/2024

 • jesenné 28.10.2023 – 01.11.2023
 • vianočné 23.12.2022 – 07.01.2024
 • polročné ZRUŠENÉ
 • jarné pre Bratislavský kraj 02.03.2024 – 10.03.2024
 • veľkonočné 28.03.2024 – 02.04.2024
 • letné 29.06.2024 – 01.09.2024