Ako sa k nám dostanete?

Ak idete v smere od Senca

 1. Pokračujte po ceste E571/E58/E75
 2. Zíďte výjazdom 61 na Čunovo/Centrum/Dvory/Výst. Incheba/D2
 3. Držte sa vľavo a sledujte symboly 2/Výst. Incheba
 4. Použite prostredný jazdný pruh a pokračujte podľa značiek na Dvory
 5. Odbočte na na Viedenská cesta/61
 6. Odbočte vľavo na Rusovská cesta, následne odbočte doprava smerom na Kremnická a po cca 400m odbočte doprava smerom na Vranovská.
 7. Ak zbadáte vysokú 10 poschodú budovu, ste správne 🙂 

Ak idete v smere od Stupavy

 1. Choďte po D2/E65 na Lamačská cesta/2. Pokračujte prejazdom cez tunel Sitina. Za tunelom pokračujte rovno 
 2. Použite ľavý jazdný pruh, aby ste sa dostali na nájazd smerom na výjazd D1/E75 smerom na Letisko Žilina/Komárno/Centrum/Dvory
 3. Po asi 800m sa napojte na Viedenská cesta/61 smerom na Wien
 4. Odbočte vľavo na Rusovská cesta, následne odbočte doprava smerom na Kremnická a po cca 400m odbočte doprava smerom na Vranovská.
 5. Ak zbadáte vysokú 10 poschodú budovu, ste správne 🙂 

Ako sa k nám dostanete MHD?​

 1. Linky MHD číslo 80 a 88 – zastávka Kremnická.
 2. Ďalej po ulici Kremnická na jej koniec, odtiaľ cez cestu k výškovej budove internátu.​

Sledujte nás na sociálnych sieťach