Harmonogram školského roka

Termíny triednych aktívov, konzultačných hodín a klasifikačných porád na šk. rok 2021/2022​

 • Triedne aktívy a konzultačné hodiny – len dištančne (online, email):
 • k začiatku šk. roka – 20. september 2021
 • k 1. štvrťroku – 8. november 2021
 • k 1. polroku – 17. január 2022
 • k 3. štvrťroku – 11. apríl 2022
 • k 2. polroku – 6. jún 2022

Klasifikačné porady Vranovská 2

 • za 1. štvrťrok – 8. november 2021
 • za 1. polrok – 24. január 2022
 • za 3. štvrťrok – 11. apríl 2022
 • za 2. polrok (maturanti) – 4. alebo 12. máj 2022
 • za 2. polrok – 27. jún 2022

Termíny školských prázdnin v šk. roku 2021/2022

 • jesenné 28. október – 29. október 2021
 • vianočné 18. december 2021 – 9. január 2022
 • polročné 4. február 2022
 • jarné pre Bratislavský kraj 28. február – 4. marec 2022
 • veľkonočné 14. apríl – 19. apríl 2022
 • letné 1. júl – 2. september 2022