Harmonogram školského roka

Termíny triednych aktívov, konzultačných hodín a klasifikačných porád na šk. rok 2022/2023

 • Triedne aktívy a konzultačné hodiny – len dištančne (online, email):
 • k začiatku šk. roka – 19. september 2022
 • k 1. štvrťroku – 7. november 2022
 • k 1. polroku – 16. január 2023
 • k 3. štvrťroku – 17. apríl 2023
 • k 2. polroku – 5. jún 2023

Klasifikačné porady

 • za 1. štvrťrok – 7. november 2022
 • za 1. polrok – 23. január 2023
 • za 3. štvrťrok – 17. apríl 2023
 • za 2. polrok (maturanti) – bude doplnené neskôr
 • za 2. polrok – 26. jún 2023

Termíny školských prázdnin v šk. roku 2022/2023

 • jesenné 28.10.2022 – 01.11.2022
 • vianočné 23.12.2022 – 08.01.2023
 • polročné ZRUŠENÉ
 • jarné pre Bratislavský kraj 18.02.2023 – 26.02.2023
 • veľkonočné 06.04.2023 – 11.04.2023
 • letné 01.07.2023 – 03.09.2023