Zmluvy, faktúry, objednávky a Verejné obstarávanie

V súlade s ustanoveniami zákona 546/2010 Z. z. zverejňujeme zmluvy, faktúry a objednávky.

Verejné obstarávanie

Zákazka: Oprava havarijného stavu počítačovej siete a jej modernizácia

Zákazka: Výpočtová technika z financií Nadácie M. Bela

Zákazka: Notebooky z financií MŠVVSR

Zákazka Oprava elektroinštalácie (zásuvkové obvody) v budove Vranovská 2

Zákazka: Lyžiarsky kurz – zabezpečenie stravovania a ubytovania

Zákazka Oprava chodby pred telocvičňou v budove školy Vranovská 2

Zákazka Športové potreby (Dotácia z programu ÚV SR Podpora rozvoja športu na rok 2019)

Zákazka Počítače pre strednú školu 2019

Zákazka oprava hygienických zariadení (umyvárne a toalety) v internátnej časti budovy školy Vranovská 2

Zákazka Oprava hygienických zariadení v budove školy Vranovská 2

Ochranná sieť na strop telocvične

Nákup výpočtovej techniky

Nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky

Nákup interaktívnej tabule