Zvažujete prestup na našu školu?

V prípade prestupu z inej strednej školy na Evanjelické lýceum, prosím, kontaktujte p. Mgr. Janu Majlingovú, tajomníčku školy, na emailovej adrese: