Deň otvorených dverí 2024

Evanjelického lýcea v Bratislave

Pozvánka na DOD

Evanjelické lýceum všetkých uchádzačov o štúdium na našej škole srdečne pozýva na náhradný Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 29. 2. 2024. Budú sa na ňom môcť prejsť po našej škole, vojsť do tried a nahliadnuť do študentského života svojich budúcich spolužiakov.

Počas Dňa otvorených dverí im ponúkneme možnosť zistiť, aké výhody pre ich budúcnosť ponúka štúdium 5-ročného anglického bilingválneho gymnázia. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte, aby sme sa vedeli kapacitne pripraviť na tento náhradný termín.

Podrobnejšie detaily si môžete prečítať v našej brožúre ku DOD 2024: