Deň otvorených dverí 2022

Evanjelického lýcea v Bratislave

Aj keď aktuálne pandemická situácia nedovoľuje prezenčnú formu Dňa otvorených dverí, príjmite, prosím, pozvanie na jeho online formu.

Pozvánka na DOD

Pozývame Ťa na online Deň otvorených dverí Evanjelického lýcea, prostredníctvom videí sa môžeš prejsť po našej škole, vojsť do tried a nahliadnuť do študentského života Tvojich budúcich spolužiakov.

Počas online Dňa otvorených dverí Ti ponúkneme možnosť zistiť, aké výhody pre Tvoju budúcnosť ponúka štúdium 5-ročného anglického bilingválneho gymnázia.

Pripoj sa v stredu 9.3.2022 od 15:00 z pohodlia svojho domova a spýtaj sa priamo vedenia školy a študentov na čokoľvek, čo ťa zaujíma v súvislosti s Tvojím budúcim štúdiom na našej škole.

Program DOD

14:00 Spustenie video prezentácie školy napravo od tohto textu.

15:00 live videokonferencia s vedením školy. Rodičia a budúci uchádzači majú možnosť prostredníctvom otázok pre vedenie Evanjelického lýcea zistiť o našej škole všetko, čo potrebujú.

16:00 live videokonferencia so zástupcami Školského parlamentu Evanjelického lýcea. Zástupcovia školského parlamentu Vám z ich perspektívy predstavia život na škole.

Návod ako sa pripojiť na video konferenciu nájdete tu.

Prehrať video