ELVIK / ELVIK+

Čo je ELVIK a pre koho je určený?

ELVIK je určený pre všetkých prvákov, ktorí prichádzajú na Lýceum. Organizuje sa v septembri na začiatku školského roka  roka,  a je určený k lepšiemu spoznaniu sa v ročníku, s pedagógmi a staršími študentmi, ktorí pripravujú evanjelizačný program. Vždy majú nosnú aktuálnu tému, ktorá sa v hre, dialógu a v speve spracúva a kladie dôležité otázky.

Pre tohtoročných prvákov sa ELVIK uskutoční 27.9.2023 – 29.9.2023.

Čo je ELVIK+ a pre koho je určený?

ELVIK+ je určený pre kresťanov, ktorí sú na Lýceu a chcú v spoločenstve spolu vzývať, chváliť a oslavovať Pána Boha. Sú určené k duchovnému rastu všetkých účastníkov.  Prebieha v máji alebo v júni a je otvorený pre všetky ročníky.