Personálne oddelenie

  • Pracovali ste niekedy na Evanjelickom lýceu a chýba Vám doklad týkajúci sa zamestnania u nás?
  • Hľadáte si prácu ako učiteľ či upratovačka alebo inú pozíciu v školstve?

Obráťte sa na naše personálne oddelenie na doleuvedených kontaktoch.​
Ďakujeme.

Ing. Ľudmila Budajová