Stredoškolská odborná činnosť

Stredoškolská odborná činnosť sa koná aj na našej škole

Ak sa chcete zapojiť do súťaže SOČ a neviete ako na to, príďte sa poradiť za Martinou Šandor (č. dverí 201 oproti English library).
 
V školskom roku 2022/2023 boli našimi riešiteľmi:
 
Miroslava Stanovská z IV.C sa s témou: Liečba kvasinkovej infekcie pomocou fotodynamickej terapie na modeli vtáčej chorioalantoickej membrány umiestnila sa na 4. mieste v celoslovenskom kole v odbore Biológia.

 
Viktória Yatsenyak a Michal Bilík z IV.A s témou: Postavenie terapeutického monitorovania liečiv
Umiestnili sa ako Úspešní riešitelia SOČ v krajskom kole v odbore Zdravotníctvo a farmakológia
 
Gratulujeme.