Ekonomický úsek

  • Máte záujem nadviazať ekonomickú spoluprácu
  • Radi by ste nás informovali o tom, čo nám môžete ponúknuť?

Neváhajte a oslovte nás na doleuvedených kontaktoch.
Ďakujeme.

Ing. Jana Ferková

woman

Mgr. Jana Majlingová

Ing. Hana Morbacherová