Škola, ktorá formuje osobnosti

Anglické bilingválne gymnázium je škola s bohatou históriou, ktorá je hrdá na svojich študentov, absolventov i učiteľov.

Digitálny žiak 2023 /2024

Vážení rodičia, milé študentky, milí študenti,

radi by sme Vás informovali, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spustilo druhý ročník projektu Digitálny žiak, vďaka ktorému získajú vybrané skupiny žiakov a študentov príspevok vo výške 350 eur na rozvoj digitálnych zručností.

Príspevok možno použiť na nákup tabletu, notebooku, alebo počítača, prípadne inej špecifikovanej techniky. Projekt s názvom “Digitálny žiak” je určený predovšetkým pre všetkých súčasných prvákov na stredných školách (prvý ročník v šk. roku 2023/2024), ale aj rodiny v hmotnej núdzi, žiakov so ŠVVP a pre ďalšie vybrané skupiny žiakov.

Ak sa v rodine nachádza viacero detí, zákonný zástupca môže žiadať príspevok na každé dieťa osobitne.

Zákonný zástupca  v prvom rade MUSÍ ZAREGISTROVAŤ svoje dieťa a seba, pokiaľ spĺňa podmienky cielovej skupiny [4].

Webové odkazy k projektu:

[1] Hlavná stránka projektu: https://digitalnyziak.sk/

[2] Informácie pre rodiča / zákonného zástupcu: https://digitalnyziak.sk/rodicia/https://digitalnyziak.sk/rodicia/

[3] Informácie pre žiakov 1. ročníka SŠ: https://digitalnyziak.sk/ziaci/https://digitalnyziak.sk/ziaci/

[4] Stránka registrácie študenta a rodiča (zákonným zástupcom): https://register.digitalnyziak.sk/

Časté oátzky k projektu: https://digitalnyziak.sk/casto-kladene-otazky/https://digitalnyziak.sk/casto-kladene-otazky/

Infografika postupu registrácie do projektu (dokument v pdf): kliknite TU 

Vedenie Evanjelického lýcea
Dušan Pista, školský digitálny koordinátor
(dusan.pista@evlyceum.sk)

Výsledky prijímacieho konania

na webstránke školy sú zverejnené výsledky prijímacieho konania do bilingválnej sekcie s vyučovacími jazykmi slovenským a anglickým platné pre školský rok 2023/2024.

Deň otvorených dverí Evanjelického lýcea

Prehrať video

Aktuálne články a aktuality

Prečo študovať na našej škole

Anglický jazyk

Naše bilingválne lýceum naučí vaše deti plynule po anglicky a umožní im lepšie sa presadiť vo svete

Rozmanité aktivity

Organizujeme školské aj mimoškolské aktivity, kde sa študenti zabavia, ale aj niečo naučia

Účasť v súťažiach

Podporujeme študentov v účasti na medziškolských súťažiach v športe, jazykoch a vedomostných súťažiach

Medzinárodné exkurzie

V minulosti naši žiaci navštívili Cern v Ženeve, Viedeň a rôzne iné zaujimavé miesta

Zaujímavé diskusie

Pre študentov organizujeme diskusie a prednášky s odborníkmi z praxe pre ich rozširovanie si obzorov

Práca v reálnych projektoch

Naši žiaci sú aktívne zapojení v projektoch ako napr. študentská firma pod hlavičkou JA Slovensko či DofE a pod.

Spolupracujeme

Evanjelické lýceum je zapojené do projektu JA Slovensko, ktorý je lídrom v podnikateľskom vzdelávaní na Slovensku.

Aktuálne sú naši žiaci zapojení do projektu študentská firma, ktorá simuluje reálne podnikanie – majú tak možnosť vyskúšať si všetky aktivity, ktoré sa viažu k podnikateľskej činnosti.

Žiaci maturitného ročníka navyše na seminári z ekonómie prostredníctvom online učebnice preniknú do tajov ekonómie a naučia sa uvažovať a rozhodovať sa ekonomicky. Takto aj cez tieto predmety dostávajú komplexné vzdelanie porovnateľné so vzdelaním, ktoré získavajú žiaci v 123 krajínách sveta v rámci JA Worldwide (39 krajín z toho patrí do JA Europe).

Evanjelické lýceum zahájilo spoluprácu s občianskym združením Moje šťastné dieťa, o. z., ktoré realizuje na našej škole mnohé aktivity pre žiakov, učiteľov a zamestnancov školy. Dlhodobo sme zapojení do projektu Tvorím, teda som – zdravá duša školy, v rámci ktorého sa realizujú tvorivé workshopy pre žiakov, učiteľov a zamestnancov školy a odborné prednášky pre učiteľov. V našej škole prebiehajú aj projekty ako Mydlový svet, Som tu pre Teba! a Namaľuj si svoje tričko a daruj ho ďalej. 
Tvorivé dielne, workshopy, prednášky a mnohé ďalšie aktivity, ktoré sa už zrealizovali, nájdete v našej Galérií.
Evanjelické lýceum je školiace pracovisko Filozofickej fakulty UK v Bratislave
Evanjelické lýceum je členom Koalície škôl za duševné zdravie

Vízia školy a jej smerovanie súvisí s tým najkrajším a zároveň najdôležitejším v živote každej školy. Súvisí so vzťahom medzi učiteľom a študentom. Vzdelanie, názory, postoje, systém hodnôt študenta formuje učiteľ. Je to dlhá cesta, ale v tejto ceste chcem pokračovať aj ďalej.
K týmto cieľom budem Evanjelické lýceum smerovať.

Mgr. Mária Radúchová

riaditeľka Evanjelického lýcea

Aby Vaše deti mali v živote možnosti

Zistite viac o prijímacom konaní...