Niekoľko informácií k termínom, ktoré čakajú bilingválne gymnázium


Termíny, ktoré potrebujete vedieť v súvislosti s ukončením prvého polroka 2020/2021 

1. konzultačné hodiny 18., 19.a 20. januára 2021 mailom, prípadne po individuálne dohodnutom čase s vyučujúcim aj online

2. uzatvorenie známok do 22. januára 2021 do 16:00 – po tomto termíne bude IŽK uzavretá.

3. klasifikačná porada za I. polrok – 27. januára 2021

4. výpisy známok 29. januára 2021


Termíny, ktoré do veľkej miery závisia od zmien spojených s pandémiou:

1. prijímacie pohovory na stredné školy – boli z rozhodnutia Ministra školstva stanovené pre všetky druhy stredných škôl na máj 2021 vždy v dvoch termínoch nasledovne:
– pre 4-ročné a 8-ročné štúdium na 3. a 10. mája 2021
– pre bilingválne školy na 5. a 12. mája 2021

S týmito termínmi zároveň súvisí podávanie prihlášok na stredné školy – zákonní zástupcovia žiakov ich môžu podať až po ukončení 1. polroka.

2. Externé maturity boli z rozhodnutia Ministra školstva zrušené, písomná časť internej časti maturít sa bude konať po 12. apríli 2021, ústna forma internej časti je zatiaľ plánovaná na týždeň od 17. mája 2021.

Čo sa týka možného návratu do škôl – ten závisí od vývoja pandemickej situácie. Zatiaľ je plánovaný na 25. januára 2021 po pretestovaní zamestnancov školy, žiakov a jedného ich zákonného zástupcu.
V prípade testovania, prosím, aby sa snažili žiaci pretestovať vo verejných MOM. Na pracovisku Vranovská nie je možné vytvoriť MOM, pretože sme v prenajatých priestoroch, ktoré navyše nespĺňajú požiadavky.
Sme v rokovaní so SOŠ technickou na Vranovskej 4, veríme, že budeme môcť využiť aj niektoré z detašovaných pracovísk BSK na jeho školách. Je zároveň možné, že nás budú ochotní pretestovať, budú však potrebovať ďalších zdravotníkov. V tom prípade uvítame pomoc z radov rodičov, prípadne aj absolventov školy.

Ing. Edita Prostredníková, riaditeľka školy

Zdieľať: