Galéria - Mimoškolská činnosť

Mikuláš na Spojenej škole v Senci /6. december 2023/

Dňa 6.12.2023 žiaci z 5.B po roku opäť strávili sviatok sv. Mikuláša v okruhu detí zo Spojenej školy v Senci. Celý deň panovala príjemná vianočná atmosféra, ktorú okrem sneženia obohatil najmä krásny program, ktorý si ako prekvapenie pripravili detičky pre našich piatakov. Tí im na oplátku zaspievali niekoľko vianočných piesní a pani učiteľkám rozdali Mikulášske balíčky.
Veľká vďaka patrí vedeniu školy v Senci – PaedDr. Márii Pati Nagyovej a pani zástupkyni Mgr. Kataríne Palčekovej, za opätovné pozvanie. Ďakujeme aj našej triednej pani profesorke Mgr. Ľubici Novysedlákovej za to, že sa s nami s radosťou zúčastňuje týchto akcií. Veríme, že deti si Mikuláša užili aspoň tak, ako my.
5.B

Dobrovoľníctvo našej 5.B /20. november 2023/

V pondelok 20.11.2023 sa trieda 5B zúčastnila na dobrovoľníckom dni v Spojenej škole v Senci, ktorú navštevujú deti so špeciálnymi potrebami. Tento deň sa niesol v duchu priateľstva, počas ktorého si žiaci 5B triedy(Lukáš Taliga, Timotej Stuchlý, Sára Kujovičová, Kristína Paulínyová a Diana Višacká) pripravili nápadité prezentácie na rôzne témy späté s priateľstvom.
Chceme veľmi pekne poďakovať vedeniu Spojenej školy: pani riaditeľke PaedDr. Márii Pati Nagyovej, pani zástupkyni Mgr. Kataríne Palčekovej,a samozrejme aj našej pani učiteľke triednej Mgr. Ľubici Novysedlákovej za skvelú skúsenosť a príjemne strávený deň. Veríme, že si deti užili priateľský pondelok rovnako ako my. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

Deň úsmevu /18. máj 2023/

Dňa 18.mája 2023, sa žiaci nášho Evanjelickeho lýcea zúčastnili finančnej zbierky “Deň úsmevu”.
Zbierka prebieha od 14.-27.5.2023 a pomáha organizácii Úsmev ako dar pomôcť deťom a rodinám v ťažkých životných situáciách.
Ak máte záujem prispieť, je možné navštíviť stránku https://www.usmev.sk/denusmevu/
Ďakujeme za aktívnu pomoc všetkým našim dobrovoľníkom i prispievateľom.

Žiaci Evanjelického lýcea pomáhali zbierke Modrý gombík pre UNICEF /16. máj 2023/

Naši žiaci sa aktívne zapojili do zbierky Modrý gombík pre UNICEF v uliciach Starého mesta.

Aj napriek nepriaznivému a daždivému dňu sa podarilo vyzbierať sumu, ktorá veríme, že pomôže tým najzranitelnejším, deťom.

Liz Kuster poslúžila zvesťou slova Božieho na EBF UK /27. apríl 2023/

Včera na EBF UK slúžila zvesťou slova Božieho naša kolegyňa Liz Kuster. Študenti EBF UK mali možnosť zažiť liturgiu Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA) a vypočuť si oslovujúcu kázeň o našej identite v Kristovi, ktorá nezávisí od nášho výkonu či našich očakávaní.

27. ročník zbierky Deň narcisov /20. apríl 2023/

Vo štvrtok – 20. apríla 2023 sa konal už 27. ročník zbierky „Dňa narcisov“, ktorej sa pravidelne zúčastňujú aj žiaci lýcea. Tento rok sa zbierky aktívne zapojili dievčatá 2. až 4. ročníka (Laura Lancošová, Viktória Yatsenyak, Petra Tóthová, Michaela Šuchterová, Sophie Hoffmanová, Kristína Králová, Laura Sydney Kmetzová, Ella Maturkaničová, Tereza Valušiaková, Laura Petríková, Elisabeth Moravčíková, Tetiana Lemachok, Ester Stacho) Podarilo sa im vyzbierať 1054,70€ (za Bratislavu predbežne 180 000€). Jedna pokladnička bola aj na škole a na lýceu sa podarilo vyzbierať sumu 315,62€.
Všetkým dievčatám patrí veľké ďakujem za to, že pomohli tlmočiť odkaz spolupatričnosti s onkologickými pacientmi a pomohli tiež šíriť osvetu v prevencii onkologických ochorení. Poďakovanie tiež patrí aj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli, alebo sa inak do zbierky zapojili.

Hviezdoslavov Kubín na Spojenej škole v Senci /28. marec 2023/

Dňa 28.3.2023 sa naša trieda 4B zúčastnila dobrovoľníctva pre deti so špeciálnymi potrebami na Spojenej škole v Senci. Náplňou nášho dňa bol čas strávený s detičkami na rannom vyučovaní a potom sme sa premiestnili do kultúrneho domu, kde nám spestrili deň básňami a prózou v 3 kategóriach v rámci súťaže Hviezdoslavovho Kubína – kde predsedníčkou poroty bola aj naša pani riaditeľka Mária Radúchová, ktorá strávila celý deň s nami. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné chvíle 1. júna na Deň detí.

4.B spríjemnila Mikuláša deťom s handicapom /6. december 2022/

Dňa 6.12. 2022 sme sa my, študenti 4.B , zúčastnili dobrovoľníctva. Pripravili sme si mikulášsky program pre žiakov zo Spojenej školy v Senci, ktorú navštevujú deti so špeciálnymi potrebami-autizmom, mentálnym a viacnásobným postihnutím.
Zaspievali sme im slovenské a anglické vianočné pesničky, a potom s nimi strávili zvyšok dňa. Kúsok zo svojho vianočného programu nám predviedli aj žiaci. Robili sme rôzne aktivity- hrali futbal, spoločenské hry, tvorili, vyrábali mikulášske obrázky, asistovali v triedach. Veľmi ďakujeme vedeniu školy v Senci PaedDr. Márii Pati Nagyovej a pani zástupkyni Mgr. Kataríne Palčekovej za túto skvelú skúsenosť. Ďakujeme aj našej pani učiteľke triednej Mgr. Ľubici Novysedlákovej. Veríme, že si tento deň deti užili tak veľmi ako my a tešíme sa na ďalšie dobrovolníctvo v Spojenej škole.

NAMAĽUJ SI SVOJE TRIČKO A DARUJ HO ĎALEJ /9. november 2022/

Dnes opäť žiaci Evanjelického lýcea mali tvorivé popoludnie. Žiaci a aj zamestnanci tvorili tričká pre hospitalizované deti v NÚDCH.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili i OZ Moje štastné dieťa za ďalší skvelý nápad.
Projekt je podporený magistrátom hlavného mesta Bratislavy.

Dečky pre predčasne narodené deti /3. október 2022/

Dnes sme s Moje šťastné dieťa, o. z. tvorili dečky pre predčasne narodené deti.
Ďakujeme a tešíme sa na pokračovanie projektu Som tu pre Teba!

Biela pastelka na Evanjelickom lýceu /23. september 2022/

Naše žiačky sa dnes aktívne zapojili do zbierky Biela pastelka. Sme radi a hrdí, že im záleží na tých, ktorí našu pomoc potrebujú.
Ak chcete prispieť aj Vy, stačí poslať prázdnu SMS na 820. 

Žiaci Evanjelického lýcea pomáhali na podujatí Na kolesách proti rakovine /9. september 2022/

Vybraní žiaci 4. ročníka sa zapojili do 20. ročníka podujatia Na kolesách proti rakovine. Dopoludnia sa rozkrútili kolesá na 8 MŠ a 2 ZŠ v Petržalke pričom sa zapojili 855 malých, väčších i dospelých aby tak symbolicky vyjadrili podporu tejto myšlienke. Popoludní žiaci pomáhali s finančnou zbierkou na podujatí Petržalka Fest, kde Na kolesách proti rakovine malo svoj stan. Pomohli vyzbierať sumu 1144,69€. Ďakujeme za Vašu ochotu pomôcť a urobiť niečo pre druhých. 

4.B na lezeckej stene

Tentokrát nám svoj šport predstavila Laura Pavlovičová. V rámci TŠV absolvovala skupina 4.B aj takúto hodinu. V budúcom školskom roku pokračujeme. 

Žiaci 3.B aj v závere školského roka pomáhajú dobrovoľníctvom

Dňa 23.6.2022 sa časť triedy 3.B zúčastnila ďalšieho dobrovolníctva v Spojenej škole v Senci. Pomohli sme skrášliť školské ihrisko natretím plota. Ďakujeme Spojenej škole v Senci za príjemne strávený čas, skúsenosť a poskytnutý catering. Tešíme sa na ďalšie dobrovolníctvo!

3.B a triedna profesorka Mgr. Ľubica Novysedláková

Naše žiačky 3. ročníka sa aktívne zapojili do zbierky Belasého motýľa

Druhý júnový piatok je spätý so zbierkou Belasého motýľa. Nebolo tomu inak ani tento rok, kedy prebiehal už 22. ročník tejto zbierky.
 
12 žiačok Evanjelického lýcea v uliciach hlavného mesta zbieralo finančné prostriedky na doplatky na zdravotné pomôcky pre ľudí s nervovo-svalovými ochoreniami, napr. mechanické invalidné vozíky, elektrické vozíky, antidekubitné podložky, dýchacie prístroje, odsávačky a pod. 
 
Ďakujeme za ich ochotu pomôcť touto formou dobrému a potrebnému účelu.

3.B pripravila Deň detí pre žiakov so špeciálnymi potrebami

Dňa 1.6.2022 sme sa ako študenti 3.B zúčastnili dobrovoľníctva . Podnet prišiel od pani riaditeľky PaedDr. Márie Pati Nagyovej a pani zástupkyne Mgr. Kataríny Palčekovej. Pripravili sme si program na Deň detí pre žiakov Spojenej školy v Senci, ktorú navštevujú deti so špeciálnymi potrebami-autizmom, mentálnym a viacnásobným postihnutím. Mali sme pripravených 11 stanovíšť, kde deti trénovali svoje vedomosti, pamäť, fyzické zručnosti a na záver mali možnosť zakúpiť si za získané body drobnosti v obchodíku. Veríme, že si tento deň deti užili tak ako my. Týmto aktivitám by sme sa chceli venovať pravidelne do konca nášho štúdia na lýceu. Ďakujeme Spojenej škole v Senci za možnosť byť súčasťou tohto krásneho dňa a za poskytnutý catering.

3. B a triedna učiteľka Mgr. Ľubica Novysedláková

Endlich wieder da!

Po náročnom pandemickom  čase študenti II. ročníka znovu zavítali do priestorov Goethe Institutu, ktorý  je obľúbeným miestom nielen všetkých germanistov : )

Na úvod nás privítal pán Michal Hvorecký, známy slovenský spisovateľ, publicista, prekladateľ. Nasledovalo projektové vyučovanie na vopred vybranú tému: Nemecko, regióny Nemecka, udržateľná móda. Študenti oboch skupín sa aktívne zapájali do workshopu. Na nádvorí Univerzitnej knižnice sme mali možnosť znovu sa premiestniť do úplne iného sveta.  Tu nás privítala interaktívna výstava – Universum-Mensch-Intelligenz, ktorá je venovaná špičkovému výskumu v Nemecku a prezentovaná formou obrázkov, filmov a výskumných projektov veľké záhady ľudstva, úspechy vedeckého myslenia.

Jazda na koňoch

V rámci začínajúceho projektu na škole Predsav nám svoj šport sme sa zúčastnili akcie “Jazda na koňoch”, kde nám žiacka Lenka predstavila ten svoj. 

Jeden z hlavných cieľov tohto projektu je aktívne zapojenie žiakov v rámci TŠV.

Tešíme sa na dalších!