Galéria - Mimoškolská činnosť

4.B spríjemnila Mikuláša deťom s handicapom /6. decembra 2022/

Dňa 6.12. 2022 sme sa my, študenti 4.B , zúčastnili dobrovoľníctva. Pripravili sme si mikulášsky program pre žiakov zo Spojenej školy v Senci, ktorú navštevujú deti so špeciálnymi potrebami-autizmom, mentálnym a viacnásobným postihnutím.
Zaspievali sme im slovenské a anglické vianočné pesničky, a potom s nimi strávili zvyšok dňa. Kúsok zo svojho vianočného programu nám predviedli aj žiaci. Robili sme rôzne aktivity- hrali futbal, spoločenské hry, tvorili, vyrábali mikulášske obrázky, asistovali v triedach. Veľmi ďakujeme vedeniu školy v Senci PaedDr. Márii Pati Nagyovej a pani zástupkyni Mgr. Kataríne Palčekovej za túto skvelú skúsenosť. Ďakujeme aj našej pani profesorke triednej Mgr. Ľubici Novysedlákovej. Veríme, že si tento deň deti užili tak veľmi ako my a tešíme sa na ďalšie dobrovolníctvo v Spojenej škole.

NAMAĽUJ SI SVOJE TRIČKO A DARUJ HO ĎALEJ /9. novembra 2022/

Dnes opäť žiaci Evanjelického lýcea mali tvorivé popoludnie. Žiaci a aj zamestnanci tvorili tričká pre hospitalizované deti v NÚDCH.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili i OZ Moje štastné dieťa za ďalší skvelý nápad.
Projekt je podporený magistrátom hlavného mesta Bratislavy.

Dečky pre predčasne narodené deti /3. októbra 2022/

Dnes sme s Moje šťastné dieťa, o. z. tvorili dečky pre predčasne narodené deti.
Ďakujeme a tešíme sa na pokračovanie projektu Som tu pre Teba!

Biela pastelka na Evanjelickom lýceu /23. septembra 2022/

Naše žiačky sa dnes aktívne zapojili do zbierky Biela pastelka. Sme radi a hrdí, že im záleží na tých, ktorí našu pomoc potrebujú.
Ak chcete prispieť aj Vy, stačí poslať prázdnu SMS na 820. 

Žiaci Evanjelického lýcea pomáhali na podujatí Na kolesách proti rakovine /9. septembra 2022/

Vybraní žiaci 4. ročníka sa zapojili do 20. ročníka podujatia Na kolesách proti rakovine. Dopoludnia sa rozkrútili kolesá na 8 MŠ a 2 ZŠ v Petržalke pričom sa zapojili 855 malých, väčších i dospelých aby tak symbolicky vyjadrili podporu tejto myšlienke. Popoludní žiaci pomáhali s finančnou zbierkou na podujatí Petržalka Fest, kde Na kolesách proti rakovine malo svoj stan. Pomohli vyzbierať sumu 1144,69€. Ďakujeme za Vašu ochotu pomôcť a urobiť niečo pre druhých. 

4.B na lezeckej stene

Tentokrát nám svoj šport predstavila Laura Pavlovičová. V rámci TŠV absolvovala skupina 4.B aj takúto hodinu. V budúcom školskom roku pokračujeme. 

Žiaci 3.B aj v závere školského roka pomáhajú dobrovoľníctvom

Dňa 23.6.2022 sa časť triedy 3.B zúčastnila ďalšieho dobrovolníctva v Spojenej škole v Senci. Pomohli sme skrášliť školské ihrisko natretím plota. Ďakujeme Spojenej škole v Senci za príjemne strávený čas, skúsenosť a poskytnutý catering. Tešíme sa na ďalšie dobrovolníctvo!

3.B a triedna profesorka Mgr. Ľubica Novysedláková

Naše žiačky 3. ročníka sa aktívne zapojili do zbierky Belasého motýľa

Druhý júnový piatok je spätý so zbierkou Belasého motýľa. Nebolo tomu inak ani tento rok, kedy prebiehal už 22. ročník tejto zbierky.
 
12 žiačok Evanjelického lýcea v uliciach hlavného mesta zbieralo finančné prostriedky na doplatky na zdravotné pomôcky pre ľudí s nervovo-svalovými ochoreniami, napr. mechanické invalidné vozíky, elektrické vozíky, antidekubitné podložky, dýchacie prístroje, odsávačky a pod. 
 
Ďakujeme za ich ochotu pomôcť touto formou dobrému a potrebnému účelu.

3.B pripravila Deň detí pre žiakov so špeciálnymi potrebami

Dňa 1.6.2022 sme sa ako študenti 3.B zúčastnili dobrovoľníctva . Podnet prišiel od pani riaditeľky PaedDr. Márie Pati Nagyovej a pani zástupkyne Mgr. Kataríny Palčekovej. Pripravili sme si program na Deň detí pre žiakov Spojenej školy v Senci, ktorú navštevujú deti so špeciálnymi potrebami-autizmom, mentálnym a viacnásobným postihnutím. Mali sme pripravených 11 stanovíšť, kde deti trénovali svoje vedomosti, pamäť, fyzické zručnosti a na záver mali možnosť zakúpiť si za získané body drobnosti v obchodíku. Veríme, že si tento deň deti užili tak ako my. Týmto aktivitám by sme sa chceli venovať pravidelne do konca nášho štúdia na lýceu. Ďakujeme Spojenej škole v Senci za možnosť byť súčasťou tohto krásneho dňa a za poskytnutý catering.


3. B a triedna profesorka Mgr. Ľubica Novysedláková

Endlich wieder da!

Po náročnom pandemickom  čase študenti II. ročníka znovu zavítali do priestorov Goethe Institutu, ktorý  je obľúbeným miestom nielen všetkých germanistov : )

Na úvod nás privítal pán Michal Hvorecký, známy slovenský spisovateľ, publicista, prekladateľ. Nasledovalo projektové vyučovanie na vopred vybranú tému: Nemecko, regióny Nemecka, udržateľná móda. Študenti oboch skupín sa aktívne zapájali do workshopu. Na nádvorí Univerzitnej knižnice sme mali možnosť znovu sa premiestniť do úplne iného sveta.  Tu nás privítala interaktívna výstava – Universum-Mensch-Intelligenz, ktorá je venovaná špičkovému výskumu v Nemecku a prezentovaná formou obrázkov, filmov a výskumných projektov veľké záhady ľudstva, úspechy vedeckého myslenia.

Jazda na koňoch

V rámci začínajúceho projektu na škole Predsav nám svoj šport sme sa zúčastnili akcie “Jazda na koňoch”, kde nám žiacka Lenka predstavila ten svoj. 

Jeden z hlavných cieľov tohto projektu je aktívne zapojenie žiakov v rámci TŠV.

Tešíme sa na dalších!