Stravovanie na Evanjelickom lýceu

Aktuálne informácie a oznamy školskej jedálne

Vážení rodičia, milé kolegyne, milí kolegovia, milí študenti.

Naša škola ponúka študentom a zamestnancom o možnosti stravovania (obed s denným výberom z dvoch menu A a B)  v našej jedálni, priamo v jej budove.
Ponúkame aj možnosť stravovania bezlepkovou a bezlaktózovou stravou (BL),  denne jedno menu.

 Stravovanie v školskom roku 2023/2024 sa začína v pondelok 4. septembra 2023

Nový záujemca (tj. záujemca, ktorý sa v minulom šk. roku nestravoval) – (študent / zamestnanec / hosť) o stravovanie v školskej jedálni (ŠJ) sa musí  zaevidovať elektronicky, vyplnením prihlášky – krátkeho Google formulára cez internet.  

Prihlášku ŠTUDENTA / ZAMESTNANCA na stravovanie môžete vyplniť kliknutím na tento odkaz

Podrobné informácie k stravovaniu a platobné údaje na dostane stravník (resp. rodič / zákonný zástupca) po vyplnení elektronického formulára emailom, najneskôr 20. augusta 2023.


Školská jedáleň – cenník stravného

V rámci stravovania ponúka školská jedáleň obed s výberom dvoch menu v celom období školského vyučovania.

Cena za stravu je určená podľa typu stravníka nasledovne:

– Študent SŠ – štandardná strava – 2,60 € / obed

– Študent SŠ – bezlepková a bezlaktózová strava – 3,32 € / obed

– Zamestnanec školy s nárokom na príspevok – 1,20 € / obed

– Zamestnanec školy s nárokom na príspevok – bezlepková a bezlaktózová strava – 1,30 € / obed

– Stravník samoplatca / hosť – 3,80 € / obed

– Stravník samoplatca / hosť – bezlepková a bezlaktózová strava 4,0 € / obed

Študenti 1. ročníka, ktorí nastupujú na bilingválne štúdium z ôsmeho ročníka ZŠ majú v šk. roku 2023/24 po splnení podmienok nárok na štátnu dotáciu 2,30 € / obed.

Pre ďalšie informácie o stravovaní v školskej jedálni, elektronické formuláre, kontakty a návody navštívte Edupage stránku školy https://evlyceum.edupage.org/a/skolska-jedalen