Galéria - Rôzne

Prednáška o extrémizme

nes sa na Evanjelickom lýceu hovorilo o extrémizme. Príslušník PZ predstavil program prevencie pre stredné školy s následnou diskusiou, do ktorej sa žiaci aktívne zapájali.

Homecoming week

Naša bývalá študentka Daniela Mozolová sa stala Homecoming Queen.

Každý rok sa na školách v USA v rámci Homecoming week volí princ a princezná a kráľ a kráľovná zo študentov končiaceho ročníka. Najprv sami študenti nominujú hlasovaním štyri dievčatá a štyroch chlapcov, spomedzi ktorých neskôr všetci študenti školy volia víťazov.

Medzi nominovanými boli dve dievčatá a jeden chlapec zo Slovenska. Timotej Stuchlý zo Starej Turej sa stal princom a Daniele Mozolovej nakoniec nasadili korunku kráľovnej.

Je to nádherné ocenenie, s ktorým Daniela nerátala, ako sama hovorí, bolo pre ňu prekvapením a aj zadosťučinením, že si človek aj v ďalekej krajine dokáže nájsť blízkych ľudí a stať sa obľúbeným. 

Na prvej fotke sú traja nominovaní študenti zo Slovenska. 

 

Krabice požehnania /27. október 2022/

V posledný deň pred jesennými prázdninami, 27. októbra 2022, prišlo z Martina auto s hlavným koordinátorom humanitárnej pomoci na Ukrajinu Bevanom Steinom.
ECAV vyhlásila projekt v spolupráci s Evanjelickou cirkvou na Ukrajine od októbra 2022 ako celoslovenskú zbierku s názvom „Boxes of blessing“ (Krabice požehnania). 1 box bol určený pre 1 rodinu ( stará mama, mama a 2 deti) na obdobie 1 mesiaca.
Cieľom projektu bolo obdarovať 300 rodín, ktorí žijú vo vojnou zmietaných oblastiach v Černihive a v okolí Charkova konkrétnymi produktami, ale aj sprievodným povzbudzujúcim slovom, modlitbou…
Zberným miestom sa stalo aj naše Evanjelické lýceum, ktoré tak mohlo hrdo odovzdať 19 krabíc.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili, CZ Legionárska (10), CZ Petržalka(2), CZ Senica -Čáčov (1), EZŠ Palisády(1) a nášmu Lýceu (5), ktorí prispeli do zbierky.
Ďakujeme pani tajomníčke Jane Majlingovej, spirituálke Ingeborg Pavlovičovej, všetkým triednym učiteľom a pedagógom, ktorí motivovali našich študentov a našim študentom, 1C2 skupine za veľmi rýchle balenie do krabíc a krúžku, ktorého členovia pomáhali naložiť auto a sú na fotkách.
ĎAKUJEME!!!