Galéria - Školské podujatia

Kalendárny rok 2023 sme zahájili službami Božími

“Preto je prostredníkom novej zmluvy, aby Jeho smrťou, smerujúcou k vykúpeniu z priestupkov, spáchaných za prvej zmluvy, prijali povolaní zasľúbenie večného dedičstva.”Slovom Božím z Listu Židom (9,15) a s prosbou o Jeho požehnanie do našich dní sme začali nový kalendárny rok 2023 na službách Božích v chráme Sv. Trojice v Petržalke.

Debata o intolerancií, nenávisti a extrémizme /8. decembra 2022/

Prinášame zopár záberov z debaty na našej škole spojenej s premietaním vybraných častí filmu Moje Povstanie, ktorý zobrazuje reálne príbehy ľudí, ktorí boli prenasledovaní, neprávom odsúdení či odvedení do koncentračných táborov. V dnešnej náročnej dobe je potrebné a priam nevyhnutné hovoriť o intolerancii, nenávisti a extrémizme.

Thanksgiving Day 2022 /24.11.2022/

Po niekoľkoročnej, covidom vynútenej pauze, sme sa opäť všetci stretli a tvorili spoločenstvo pri oslave Dňa vďakyvzdania. Žiaci, slovenskí učitelia a najmä americkí lektori. Prinášame zopár momentiek z podujatia, ktoré zorganizoval Školský parlament na našej škole.

Kunsthistorisches Museum /8. novembra 2022/

Dňa 8.11. sa študenti prvých ročníkov 1.A a 1.B zúčastnili exkurzie do Viedne, kde navštívili Kunsthistorishe múzeum. V rámci predmetu UKL dostali aj úlohy, ktoré postupne plnili. A ako vidno na fotkách, zdá sa, že aj zabavili. 😁 (Na fotkách sú študenti 1.B).

Reformačné služby Božie /27. októbra 2022/

“Lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona.” Slovami z Listu apoštola Pavla Rímskym, 
3. kapitoly sme sa dnes zamýšlali nad odkazom diela reformácie pre nás ľudí, kresťanov, evanjelikov.
 
Pripájame aj pokázňovú modlitbu:

Bože k Tebe pnú sa zraky/ dušu plní radosť čistá.// srdcia naše
plné vďaky/ za pravdu Ježiša Krista.// Vďaka Pane, vďaka
naša/ za obnovy sväté dielo// daj, by stále živé bolo/ by
vzrastalo, mohutnelo. Amen.

Elvik /september 2022/

V úvode školského roka sme sa stretli na teambuildingovej aktivite s našimi prvákmi. Žiaci vyšších ročníkov a učitelia spolu s prvákmi, ktorí práve prišli na našu školu, spolu strávili v čas v stredisku Prameň v Častej-Píle pri Božom slove, svedectvách či rôznych zoznamovacích hrách. 

Via historica /17. októbra 2022/

V pondelok navštívila našu školu šermiarsko-divadelná kumpánia Via historica. Zábavno-interaktívnou formou nám predviedli predstavenie, vďaka ktorému sme sa počas jednej vyučovacej hodiny mohli ocitnúť vo Francúzku v roku 1789, vidieť panovanie Márie Terézie a zaviedli nás aj naspäť, na Evanjelické lýceum za čias významných buditeľov ako Michal Miloslav Hodža, Jozef Miloslav Hurban či Ľudovít Štúr.

Dezinformácie KGB a ŠtB vs. súčasné dezinformácie /6. októbra 2022/

Vo štvrtok 6.10. sme na lýceu privítali pracovníkov o.zLivingMemory (pán Morbacher a slečna Sabová), ktorí študentom 4. ročníka pútavou formou priblížili závažnú tému šírenia a zneužívania dezinformácií fabrikovanými sovietskou KGB a československou ŠtB v časoch socializmu za účelom ovládnuť spoločnosť. Zároveň sme si predstavili viaceré aktuálne dezinformácie šírené súčasnou ruskou propagandou v súvise s vojnou na Ukrajine, ktorých forma a dôvody šírenia sa prakticky zhodujú s prácou KGB. Vďaka tomu si o to lepšie uvedomujeme, aké dôležité je týmto dezinformáciám nepodľahnúť, naopak, snažiť sa im čeliť.

Piataci pozdravujú z Poľska/9. septembra 2022/

Pozdrav z poľského Krakowa posielajú piataci. 

Služby Božie na začiatok školského roka 2022/2023
/5. septembra 2022/

S Božím slovom a prosbou o Jeho požehnanie sme začali nový školský rok na službách Božích v evanjelickom chráme Božom Sv. Trojice v Petržalke.

Služby Božie na záver školského roka 2021/2022
/30. júna 2022/

Ako prinášať dobré ovocie? V čom sú pararely medzi vzťahom a rozhovorom medzi Ježišom a ženou-Samaritánkou? Aj nad týmito otázkami sme sa zamýšľali vo zvesti Božieho slova na službách Božích na záver tohto školského roka. S vďakou za všetko dobre vykonané sme sa rozlúčili aj s p. učiteľkami a p. učiteľom, ktorí v ďalšom školskom roku už nebudú pôsobiť na našej škole. Posilnení Božím slovom si žiaci prevzali v škole svoje vysvedčenia a rozpŕchli sa na letné prázdniny. 

Dovidenia v septembri 🙂

BBQ párty /29. júna 2022/

Školský parlament zorganizoval na konci školského roka výbornú BBQ párty pre žiakov, učiteľov, zamestnancov nášho Evanjelického lýcea.

Výborné jedlo, kofola, tvorivé dielne, hudba sa niesli priestorom pred našou školou.

Ďakujeme Školskému parlamentu EL za organizáciu výborného podujatia.

Elvik+ /20. - 22. júna 2022/

V dňoch 20.-22. júna 2022 bol v stredisku Prameň v Častej-Píle Elvik+, stretnutie kresťanov Lýcea a tých, ktorí hľadajú zmysel svojho života.

Témou bolo Coming home, Cesta domov, východiskom bol text Biblie L 15, 11-32- Podobenstvo o stratenom synovi.

Čo znamená nechať niekoho ísť vlastnou cestou, aké hodnoty sú základom nášho života, čo všetko považujeme za samozrejmé a koho a ako si vážime. Aký zmysel má viera a Pán v našom živote a čoho a prečo sa viem zriecť a vzdať.

Stretnutie bolo požehnaním pre všetkých, tešíme sa na ďalšie v budúcom roku.

Namaľuj si svoju tašku /13. júna 2022/

Spoločne s Moje šťastné dieťa, o. z. sme si v rámci projektu Tvorím, teda som zdravá duša školy vytvorili originálne plátené tašky. V jedno popoludnie sme mohli tvoriť všetci – žiaci, učitelia aj ostatní zamestnanci školy.

Rozlúčka s absolventami, úspešnými maturantami
/9. júna 2022/

Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodinov – úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej. Týmito slovami proroka Jeremiáša sme sa rozlúčili s absolventami našej školy.

Ďakujeme za všetko, čo sme spolu prežili z Božej milosti a s prosbou o ďalšie požehnanie sme ich vyslali v ústrety novým výzvam.

Ukážka práce Čestnej stráže prezidenta SR
/31. mája 2022/

Prednáška - Otrava alkohom a liekmi
/20. mája 2022/

Prednáška Bitcoin /19. mája 2022/

Rozlúčková Chapel maturantov /18. mája 2022/