Galéria - Školské podujatia

Piataci pozdravujú z Poľska/9. septembra 2022/

Pozdrav z poľského Krakowa posielajú piataci. 

Služby Božie na začiatok školského roka 2022/2023
/5. septembra 2022/

S Božím slovom a prosbou o Jeho požehnanie sme začali nový školský rok na službách Božích v evanjelickom chráme Božom Sv. Trojice v Petržalke.

Služby Božie na záver školského roka 2021/2022
/30. júna 2022/

Ako prinášať dobré ovocie? V čom sú pararely medzi vzťahom a rozhovorom medzi Ježišom a ženou-Samaritánkou? Aj nad týmito otázkami sme sa zamýšľali vo zvesti Božieho slova na službách Božích na záver tohto školského roka. S vďakou za všetko dobre vykonané sme sa rozlúčili aj s p. učiteľkami a p. učiteľom, ktorí v ďalšom školskom roku už nebudú pôsobiť na našej škole. Posilnení Božím slovom si žiaci prevzali v škole svoje vysvedčenia a rozpŕchli sa na letné prázdniny. 

Dovidenia v septembri 🙂

BBQ párty /29. júna 2022/

Školský parlament zorganizoval na konci školského roka výbornú BBQ párty pre žiakov, učiteľov, zamestnancov nášho Evanjelického lýcea.

Výborné jedlo, kofola, tvorivé dielne, hudba sa niesli priestorom pred našou školou.

Ďakujeme Školskému parlamentu EL za organizáciu výborného podujatia.

Elvik+ /20. - 22. júna 2022/

V dňoch 20.-22-júna 2022 bol v stredisku Prameň v Častej-Píle Elvik+, stretnutie kresťanov Lýcea a tých, ktorí hľadajú zmysel svojho života.

Témou bolo Coming home, Cesta domov, východiskom bol text Biblie L 15, 11-32- Podobenstvo o stratenom synovi.

Čo znamená nechať niekoho ísť vlastnou cestou, aké hodnoty sú základom nášho života, čo všetko považujeme za samozrejmé a koho a ako si vážime. Aký zmysel má viera a Pán v našom živote a čoho a prečo sa viem zriecť a vzdať.

Stretnutie bolo požehnaním pre všetkých, tešíme sa na ďalšie v budúcom roku.

Namaľuj si svoju tašku /13. júna 2022/

Spoločne s Moje šťastné dieťa, o. z. sme si v rámci projektu Tvorím, teda som zdravá duša školy vytvorili originálne plátené tašky. V jedno popoludnie sme mohli tvoriť všetci – žiaci, učitelia aj ostatní zamestnanci školy.

Rozlúčka s absolventami, úspešnými maturantami
/9. júna 2022/

Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodinov – úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej. Týmito slovami proroka Jeremiáša sme sa rozlúčili s absolventami našej školy.

Ďakujeme za všetko, čo sme spolu prežili z Božej milosti a s prosbou o ďalšie požehnanie sme ich vyslali v ústrety novým výzvam.

Ukážka práce Čestnej stráže prezidenta SR
/31. mája 2022/

Prednáška - Otrava alkohom a liekmi
/20. mája 2022/

Prednáška Bitcoin /19. mája 2022/

Rozlúčková Chapel maturantov /18. mája 2022/