Galéria - Školské podujatia

Konformista v SND /15. november 2023/

15.novembra sa všetci naši študenti a slovenskí pedagógovia zúčastnili divadelného predstavenia v SND. Dielo Konformista vytvoril taliansky neorealistický autor Alberto Moravia v povojnovom období a priniesol pohľad na fašistické Taliansko, spoločnosť, ľudské správanie, medziľudské vzťahy a otvoril viacero tabuizovaných tém. Predstavenie malo úspech a vďaka výbornému dramaturgickému úvodu bolo toto, síce trošku náročnejšie, predstavenie pochopené aj študentmi všetkých ročníkov.

Thanksgiving Day 2023 /23. november 2023/

Posledný novembrový štvrtok sme spolu s našimi zahraničnými lektormi, už tradične, oslávili Deň vďakyvzdania. Okrem tradičnej večere sme si spolu užili veľa zábavy pri kvíze, či vymieňaní malých darčekov. S vďačnosťou sme ozdobili strom a užili sme si spoločne strávené chvíle. Ďakujeme za vytvorenie krásnych spoločných spomienok! Vidíme sa o rok.

Spirit Week 2023 /23. - 27. október 2023/

Počas posledného októbrového týždňa zorganizoval školský parlament pre študentov, ale i učiteľov našej školy spirit week. Bol to týždeň, v ktorom mal každý deň svoju unikátnu tému. Začali sme dňom, v ktorom sme sa obliekli podľa farby svojich očí, v utorok sme si všetci pripomenuli časy, kedy boli najpopulárnejšie flanelové košele a v strede týždňa sme mali formálny deň a chodby plné študentov a učiteľov v sakách a krásnych šatách. Vo štvrtok splnili úlohu tí, ktorí si nepriniesli svoje veci v bežnej taške, ale v košíku, v obale na gitaru, vo fúriku alebo v čomkoľvek, čo sa líši od bežného dňa. Na záver týždňa sme sa nachvíľu preniesli do rokov minulých a po škole sme chodili v rôznych retro outfitoch. Veríme, že Vám toto spestrenie tento týždeň odlíšilo od tých bežných a užili ste si ho s úsmevom na tvári. Ďakujeme každému jednému z Vás a my už teraz začíname pracovať na ďalších akciách, ktoré nám pobyt na škole budú naďalej spríjemňovať.

Reformačné Služby Božie /27. október 2023/

..ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru, v Jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov páchaných predtým, v čase Božej zhovievavosti, aby tak dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby On bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša. Kde je teda chvastanie? Je vylúčené! Akým zákonom? Zákonom skutkov? Nie, naopak, zákonom viery. Nad slovami z listu Rímskym, 3. kapitoly, sme sa zamýšľali na včerajšich Službách Božích v petržalskom chráme Božom.

Národný pochod Slovenskom /3. október 2023/

Dňa 3. 10.2023 sa študenti Evanjelického lýcea v Bratislave zúčastnili 0. ročníka podujatia pod názvom Národný pochod Slovenskom organizovaným Historickou spoločnosťou Ivanky a Maticou Slovenskou.
Celý tento pochod Slovenskom bol venovaný 179. výročiu vzniku piesne Nad Tatrou sa blýska.
Obec Ivanka pri Dunaji má špecifické postavenie, pretože sa tu stretávajú tri dôležité mená nielen v národnom, spoločenskom a politickom živote Slovenska, ale aj v európskom. Sú to Anton Bernolák, Ľudovít Štúr a gen. M. R. Štefánik.
Študenti absolvovali trasu z Vrakune do Ivanky pri Dunaji na bicykloch. Trasa mala 6 zastavení.
Prvé zastavenie bolo pri Mohyle gen. M. R. Štefánika, kde sa študenti dozvedeli o príčinách tragickej nehody gen. M. R. Štefánika. Na záver sme si uctili jeho pamiatku položením venca.
Druhé zastavenie bolo pri Pamätníku budovateľov Šúrskeho kanála.
Pri treťom zastavení si mohli študenti pozrieť Pamätnú sieň M. R. Štefánika v informačnom centre obce.
Nasledujúce, štvrté zastavenie, bolo pri pomníku stretnutia Ľudovíta Štúra a Mihaila Obrenoviča pri Kaštieli v centre Ivanky pri Dunaji. Študenti sa dozvedeli aj o histórii kaštieľa, aj o vtedajšom majiteľovi, grófovi Antonovi Grasalkovičovi.
Piatym zastavením bola reštaurácia La Paloma, kedysi to bol zájazdový hostinec pod názvom „U čierneho orla“. Pri vstupných dverách je pamätná doska na počesť 23 študentov Evanjelického lýcea, ktorí sa rozhodli na protest proti odvolaniu Ľudovíta Štúra z Katedry bratislavského Evanjelického lýcea, dokončiť štúdium v Levoči. Tu sa 5. marca 1844 piesňou Janka Matúšku Nad Tatrou sa blýska lúčili s odchádzajúcimi študentmi bratislavskí priatelia. Naši študenti sa dozvedeli o histórii vzniku našej hymny. Na tomto mieste boli naši študenti pohostení mastným chlebom s cibuľou na pripomenutie bežných stravovacích návykov v tom čase.
Posledným zastavením bolo Pamätné miesto hranice z roku 1938, ktorá bola medzi Česko -Slovenskou republikou a Maďarským kráľovstvom a to bolo na hranici Ivanky pri Dunaji a Bernolákovom.
Podujatie sa študentom páčilo, malo náučný a zároveň športový charakter.

Plavecký kurz /25. - 27. september 2023/

Druháci úspešne zahájili prvý ročník plaveckého výcviku na Lýceu. Počas troch dní sa zlepšili v plávaní, zahrali si rôzne vodné hry a nakoniec si aj zasúťažili štafetu. Počas týchto troch dní výcviku ich sprevádzali študenti FTVŠ, ktorí im vysvetlili, ako správne plávať, a na čom treba popracovať. Druháci sa nielen zlepšili v plávaní, ale sa aj zblížili ako kolektív.

Naši prváci v Univerzitnej knižnici /17. - 19. október 2023/

V priebehu tohto týždňa sme žiaci prvých ročníkov navštívili Univerzitnú knižnicu v Bratislave na Ventúrskej ulici. Po príchode sme boli prevedení jej priestormi, nechýbali ani detaily o histórii knižnice. Najväčší úspech mala Lisztova záhrada, v ktorej sú usporadúvané rôzne kultúrne podujatia a v letných mesiacoch i čitáreň. Ak ste zanieteným čitateľom, relaxovanie s vašou obľúbenou knihou s výhľadom na Bratislavský hrad istotne neodmietnete. Univerzitná knižnica fungujúca vyše 100 rokov má okrem sekcie slovenskej literatúry osobitné oddelenia zahraničnej literatúry. Ponúka výber rakúskych, britských a amerických kníh. Mali sme možnosť pozrieť si počítačovú miestnosť, študovňu mikrodokumentov, voľný výber kníh, miestnosť s novinami a časopismi (neviazané periodiká) a v neposlednom rade i študovňu. Údajne by sme naskladaním všetkých kníh Univerzitnej knižnice vedľa seba dosiahli vzdialenosť medzi Bratislavou a Trnavou.
Ďakujeme Univerzitnej knižnici, že nám umožnila nahliadnuť do ich priestorov a dozvedieť sa nové informácie.
autorkou príspevku je žiačka Alica Bahnová

Our students were in University Library /6. október 2023/

Last Friday, on October 6,
2023, our 3rd-year students had the opportunity to attended a book reading and conversation with two Irish authors (in English) chaperoned by Professor Freudenberg. This event took place at the University Library in Staré Mesto BA. It was a wonderful opportunity for our students to meet published book authors from Ireland (hear different English accents); and the opportunity to speak with the authors, as well ask meaningful and engaging questions about their work. The authors appreciated the questions asked by our students. The authors were:
1) Rónán Hesslon = Penenka (about a famous football player)
2) Louise Nealon = Snowflake (about 18-year-old Debbie who grew up on a dairy farm in Ireland, but her life changes, and she feels overwhelmed, when she moves to the big city of Dublin for University).

Služby Božie na začiatok školského roka 2023/2024
/4. september 2023/

Ale kde možno nájsť múdrosť a kde je nálezisko rozumnosti? Človeku však povedal: Ajhľa, múdrosť je bázeň pred Pánom, rozumnosť je vyhýbať sa zlému. Spolu s Jóbom sme dnes na Službách Božích na začiatku školského roka 2023/2024 hľadali odpoveď na otázku kde možno nájsť múdrosť?
Pretože každý z nás chce byť múdry a robiť dobré rozhodnutia. Jób a aj my vieme a vyznávame, že Hospodin pozná cestu k múdrosti a odhaľuje ju človeku. Sme stvorení aby sme svet spoznávali, aby sme múdreli, aby sme študovali a robili pokroky. Múdrosť však nemá viesť k povyšovaniu ale k pokore a robeniu dobrých rozhodnutí. Nech nám v tomto školskom roku všetkým pomáha dobrotivý Boh.

Služby Božie na záver školského roka 2022/2023
/30. jún 2023/

Striebra, zlata nemám, ale čo mám, to ti dávam: v mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď! Nad zázrakom, ktorým Peter uzdravil chromého (Sk 3,6b) sme sa zamýšľali na posledných, rozlúčkových službách Božích v tomto školskom roku v petržalskom chráme Božom. Taktiež sme sa rozlúčili s našimi americkými lektormi i ocenili úspešných žiakov z Biblickej olympiády s školskej súťaže “Perom lýceistu”. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli k stvárneniu dnešných služieb Božích (najmä školskej kapele).

BBQ párty na konci školského roka
/29. jún 2023/

Aj tento rok Školský parlament nadviazal na tradíciu BBQ párty na konci školského roka. Escape room, volejbal, stolný tenis a nepochybne aj výborné hamburgery prilákali mnoho žiakov, učiteľov a zamestnancov školy či dokonca absolventov aby strávili dnešný predposledný školský deň tohto školského roka s nami. 

Ďakujeme Školskému parlamentu pod vedením Elly Filovej za výbornú organizáciu a krásnu akciu. 

Zbierka Belasého motýľa
/9. jún 2023/

Dnes sa naši žiaci tretieho a štvrtého ročníka zapojili ako dobrovoľníci do zbierky Belasého motýľa na pomoc ľuďom s nervovo-svalovým ochorením pre @omdvsr Sme radi, že sme mohli opäť pomôcť.

Drama Festival
/7. jún 2023/

V stredu, 7. júna, sa v priestoroch EBF UK predstavili žiaci 4. ročníka so svojimi divadelnými predstaveniami inšpirovanými dielami anglickej a americkej literatúry.

Po stopách M. R. Štefánika
/6. jún 2023/

V stredu, 6.6. 2023, sa žiaci troch seminárov (dejepisu, obcianskej nauky, geografie) zúčastnili exkurzie po stopách M. R. Štefánika, ktorá pozostávala z troch zastávok. Najprv sme navštívili Košariská – jeho rodný dom, kostol a cintorín. Druhá zastávka bola na pietnom mieste – na mohyle M. R. Štefánika. Exkurziu sme ukončili na Myjave, návštevou Múzea Slovenských národných rád SNM. Aj napriek nepriazni počasia, sa exkurzia vydarila a žiakom sa páčila.

Turistický kurz žiakov tretieho ročníka 2023
/21. - 23. máj 2023/

21. až 23. mája 2023 tridsaťdeväť žiakov tretieho ročníka našej školy spolu s učiteľmi telesnej a športovej výchovy bolo vyslaných na skúšobný nultý ročník turistického kurzu v Terchovej.

Počasie nám prialo až na prvý deň, v ktorom sa uskutočnila expedícia do Lidla a na rozhľadňu za výdatného dažďa, vyzbrojení kartónovými nákupnými krabicami a igelitovými taškami… ako správni turisti. Morálka nebola zrovna najvyššia, ale aspoň máme zážitky, na ktoré môžeme spomínať. Cestu z rozhľadne sme si skrátili úžasnou skratkou cez „neorané“ pole, ktoré sme všetci, až na naše tenisky úspešne prežili.

Bolo to 22. mája 2023, kedy sa uskutočnil highlight nášho turistického kurzu. Budíček o 5:30 sme všetci považovali za vtip až do chvíle, kedy sa ukázalo, že sa jedná o tvrdú realitu a už o 6:00 sme museli byť naskočení na raňajkách.

V čase siedmej hodiny rannej sme už sedeli v autobuse, ktorý nás doviezol k majestátnym horám Malej Fatry, konkrétne ku Chlebu, na ktorý sme „šlapali“. Aj keď túra bola dlhšia a namáhavejšia oproti predošlému dňu, morálka bola na vysokej úrovni. Tá síce trošku opadla, keď sme zistili, že reštaurácia je zatvorená a nemohli sme si dať fajnú kofolu, no tú nám potom vykompenzoval nádherný výhľad, ktorý sme mali na okolie. Celý deň počasie bolo nádherné a teplé. A i keď miestami začalo už byť horúco, vždy sa dalo osviežiť snehom (áno, dobre čítate), ktorý sa tu ešte držal. Na konci túry bol svah taký strmý, že niektorí jedinci našej expedície sa rozhodli radšej skotúľať sa dole, ako si zbytočne namáhať kolená. Nakoniec sme náš Jánošíkovský výlet zakončili v malej chatke, kde sme sa dosýta najedli a dožičili si našu vysnívanú kofolu.

Na nasledujúci deň sme sa už vracali domov. Turistický kurz možno bol pre niektorých z nás náročný, no berieme si z neho mnoho skvelých zážitkov a sme radi, že sme sa ho my, ako tretiaci, spolu s našimi pedagógmi, mohli zúčastniť.   

Film Festival 2023 /24. máj 2023/

Aj tento školský rok sme nadviazali na peknú tradíciu a naši tretiaci pripravili svoje študentské filmy inšpirované americkou a anglickou literatúrou.

Tretiaci na Chlebe /22. máj 2023/

Naši tretiaci 22. mája 2023 zdolali Chleb, ktorý sa nachádza v Malej Fatre a meria 1646m.

Vstúpenie Krista Pána na nebesá /18. máj 2023/

Filip.2,9: „Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno. Amen.“
 
 
Ježiš Kristus vstupuje na nebesá a ujíma sa svojho kráľovstva, po pravici svojho Otca. Zároveň zasľubuje tým, ktorí ostávajú v tomto svete, svojho Ducha.
Stáva sa zvrchovaným Kráľom, Pánom a Majstrom.
Ako je však ťažké, v dnešnom svete, nájsť miesto pre niekoho, kto nemôže byť volený ani zhodený, kto je povýšený nad všetkých a má meno nad každé meno, keď sme zvyknutí si vládnuť a panovať sami sebe.
Ježiš Kristus svojím vstúpením vytvára most medzi týmto svetom a Božím kráľovstvom. Pozýva nás, svojich nasledovníkov k tomu, aby sme sa vydali po ňom kráčať.
Čo máme urobiť? Utešovať, kresliť vzdušné zámky? Strašiť ľudí?
Nie, sme pozývaní k tomu, aby sme sa stali skutočnými ambasádormi Božieho kráľovstva v tomto svete. Hovoriť Pravdu a nečakať, svietiť a neskrývať svetlo, ukazovať Božiu vôľu a cestu tomuto, nepokojmi skúšanému svetu láskou, svornosťou a nádejou našej viery.

Žiaci 4. ročníka na exkurzií Vedecký Paríž
/11. - 16. máj 2023/

Žiaci štvrtých ročníkov sa od 11. do 16. mája 2023 zúčastnili exkurzie Vedecký Paríž. Ich prvý deň začal návštevou Deutschses múzea v Mníchove a odtiaľ pokračovala ich cesta do Paríža. Navštívili napríklad Invalidovňu a Múzeum vedy a priemyslu. No okrem vzdelávania si pozreli aj krásne miesta ako je napríklad galéria Louvre, Notre Dame, Sacré-cœur a užili si atmosféru Paríža vďaka plavbe loďou po Seine a vyhliadke na Eiffelovej veži.

Unsere Schüler im Goethe-Institut /apríl 2023/

Aj v tomto školskom roku sa nám podarilo navštíviť najväčšiu jazykovú školu na Slovensku – Goethe Institut, ktorá je aj celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky Nemecko. Podporuje výučbu nemeckého jazyka v zahraničí a pestuje medzinárodnú kultúrnu spoluprácu.
Tento rok je obzvlášť výnimočný, keďže inštitút oslavuje 30. výročie svojho založenia.
V dňoch 9.3., 3.4. a 14.4. 2023 žiaci II.A triedy a II. C /1. skupina/ sa zúčastnili workshopu.
Na začiatok sme mali krátke predstavenie knižnice, nasledovalo projektové vyučovanie na vopred vybranú tému – Alpy a Severné Nemecko, regióny Nemecka. Žiaci všetkých 3 skupín sa aktívne zapájali do workshopu. Tešíme sa na ďalšiu návštevu !

Dištriktuálny deň Východného dištriktu ECAV
/22. apríl 2023/

Na Dištriktuálnom dni Západný dištrikt ECAV na Slovensku malo svoje zastúpenie aj Evanjelické lýceum. 
Ďakujeme duchovnej správkyni ThDr. Ingeborg Pavlovičovej, PhD. a žiakom za reprezentáciu školy.

Prednáška k blížiacemu sa Dňu Zeme
/14. apríl 2023/

V piatok, 14.4.2023, pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme, sme pre žiakov 1. a 2. ročníkov zorganizovali prednášku s environmentálnu tématikou. Prednáška bola zameraná skôr na to, aké vedomosti žiaci majú o svojom prostredí (voda, pôda,vzduch) a ako každý z nás môže prispieť k zlepšeniu životného prostredia. Zvolená interaktívna forma bola pre žiakov zábavná a naučili aj veľa zaujímavých faktov o ochrane prírodných zdrojov.

Vskutku vstal Pán /12. apríl 2023/

Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi! 1K 15,57 
Kristus Pán vstal z mŕtvych. Vskutku vstal Pán. Posolstvo víťazstva veľkonočnej nedele a otázka kde hľadať Vzkrieseného v nás rezonovala aj na dnešných službách Božích v chráme Božom v Petržalke.

Pôst 2023 /27. február 2023/

Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa osvedčil, prijme veniec života, ktorý zasľúbil (Pán) tým, čo Ho milujú. Nech nikto nehovorí v pokúšaní: Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani On nepokúša nikoho. Ale každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadosť zachvacuje a zvádza. Žiadosť potom, keď počala, porodí hriech, a hriech – vykonaný – splodí smrť. Jk 1,12-15 

Slovami z Listu Jakuba sme začali sláviť pôst na dnešných službách Božích v Petržalke.

Kalendárny rok 2023 sme zahájili službami Božími

“Preto je prostredníkom novej zmluvy, aby Jeho smrťou, smerujúcou k vykúpeniu z priestupkov, spáchaných za prvej zmluvy, prijali povolaní zasľúbenie večného dedičstva.”Slovom Božím z Listu Židom (9,15) a s prosbou o Jeho požehnanie do našich dní sme začali nový kalendárny rok 2023 na službách Božích v chráme Sv. Trojice v Petržalke.

Debata o intolerancií, nenávisti a extrémizme
/8. december 2022/

Prinášame zopár záberov z debaty na našej škole spojenej s premietaním vybraných častí filmu Moje Povstanie, ktorý zobrazuje reálne príbehy ľudí, ktorí boli prenasledovaní, neprávom odsúdení či odvedení do koncentračných táborov. V dnešnej náročnej dobe je potrebné a priam nevyhnutné hovoriť o intolerancii, nenávisti a extrémizme.

Thanksgiving Day 2022 /24. november 2022/

Po niekoľkoročnej, covidom vynútenej pauze, sme sa opäť všetci stretli a tvorili spoločenstvo pri oslave Dňa vďakyvzdania. Žiaci, slovenskí učitelia a najmä americkí lektori. Prinášame zopár momentiek z podujatia, ktoré zorganizoval Školský parlament na našej škole.

Kunsthistorisches Museum /8. november 2022/

Dňa 8.11. sa študenti prvých ročníkov 1.A a 1.B zúčastnili exkurzie do Viedne, kde navštívili Kunsthistorishe múzeum. V rámci predmetu UKL dostali aj úlohy, ktoré postupne plnili. A ako vidno na fotkách, zdá sa, že aj zabavili. 😁 (Na fotkách sú študenti 1.B).

Reformačné služby Božie /27. október 2022/

“Lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona.” Slovami z Listu apoštola Pavla Rímskym, 
3. kapitoly sme sa dnes zamýšlali nad odkazom diela reformácie pre nás ľudí, kresťanov, evanjelikov.
 
Pripájame aj pokázňovú modlitbu:

Bože k Tebe pnú sa zraky/ dušu plní radosť čistá.// srdcia naše
plné vďaky/ za pravdu Ježiša Krista.// Vďaka Pane, vďaka
naša/ za obnovy sväté dielo// daj, by stále živé bolo/ by
vzrastalo, mohutnelo. Amen.

Elvik /september 2022/

V úvode školského roka sme sa stretli na teambuildingovej aktivite s našimi prvákmi. Žiaci vyšších ročníkov a učitelia spolu s prvákmi, ktorí práve prišli na našu školu, spolu strávili v čas v stredisku Prameň v Častej-Píle pri Božom slove, svedectvách či rôznych zoznamovacích hrách. 

Via historica /17. október 2022/

V pondelok navštívila našu školu šermiarsko-divadelná kumpánia Via historica. Zábavno-interaktívnou formou nám predviedli predstavenie, vďaka ktorému sme sa počas jednej vyučovacej hodiny mohli ocitnúť vo Francúzku v roku 1789, vidieť panovanie Márie Terézie a zaviedli nás aj naspäť, na Evanjelické lýceum za čias významných buditeľov ako Michal Miloslav Hodža, Jozef Miloslav Hurban či Ľudovít Štúr.

Dezinformácie KGB a ŠtB vs. súčasné dezinformácie /6. október 2022/

Vo štvrtok 6.10. sme na lýceu privítali pracovníkov o.zLivingMemory (pán Morbacher a slečna Sabová), ktorí študentom 4. ročníka pútavou formou priblížili závažnú tému šírenia a zneužívania dezinformácií fabrikovanými sovietskou KGB a československou ŠtB v časoch socializmu za účelom ovládnuť spoločnosť. Zároveň sme si predstavili viaceré aktuálne dezinformácie šírené súčasnou ruskou propagandou v súvise s vojnou na Ukrajine, ktorých forma a dôvody šírenia sa prakticky zhodujú s prácou KGB. Vďaka tomu si o to lepšie uvedomujeme, aké dôležité je týmto dezinformáciám nepodľahnúť, naopak, snažiť sa im čeliť.

Piataci pozdravujú z Poľska/9. september 2022/

Pozdrav z poľského Krakowa posielajú piataci. 

Služby Božie na začiatok školského roka 2022/2023
/5. september 2022/

S Božím slovom a prosbou o Jeho požehnanie sme začali nový školský rok na službách Božích v evanjelickom chráme Božom Sv. Trojice v Petržalke.

Služby Božie na záver školského roka 2021/2022
/30. jún 2022/

Ako prinášať dobré ovocie? V čom sú pararely medzi vzťahom a rozhovorom medzi Ježišom a ženou-Samaritánkou? Aj nad týmito otázkami sme sa zamýšľali vo zvesti Božieho slova na službách Božích na záver tohto školského roka. S vďakou za všetko dobre vykonané sme sa rozlúčili aj s p. učiteľkami a p. učiteľom, ktorí v ďalšom školskom roku už nebudú pôsobiť na našej škole. Posilnení Božím slovom si žiaci prevzali v škole svoje vysvedčenia a rozpŕchli sa na letné prázdniny. 

Dovidenia v septembri 🙂

BBQ párty /29. jún 2022/

Školský parlament zorganizoval na konci školského roka výbornú BBQ párty pre žiakov, učiteľov, zamestnancov nášho Evanjelického lýcea.

Výborné jedlo, kofola, tvorivé dielne, hudba sa niesli priestorom pred našou školou.

Ďakujeme Školskému parlamentu EL za organizáciu výborného podujatia.

Elvik+ /20. - 22. jún 2022/

V dňoch 20.-22. júna 2022 bol v stredisku Prameň v Častej-Píle Elvik+, stretnutie kresťanov Lýcea a tých, ktorí hľadajú zmysel svojho života.

Témou bolo Coming home, Cesta domov, východiskom bol text Biblie L 15, 11-32- Podobenstvo o stratenom synovi.

Čo znamená nechať niekoho ísť vlastnou cestou, aké hodnoty sú základom nášho života, čo všetko považujeme za samozrejmé a koho a ako si vážime. Aký zmysel má viera a Pán v našom živote a čoho a prečo sa viem zriecť a vzdať.

Stretnutie bolo požehnaním pre všetkých, tešíme sa na ďalšie v budúcom roku.

Namaľuj si svoju tašku /13. jún 2022/

Spoločne s Moje šťastné dieťa, o. z. sme si v rámci projektu Tvorím, teda som zdravá duša školy vytvorili originálne plátené tašky. V jedno popoludnie sme mohli tvoriť všetci – žiaci, učitelia aj ostatní zamestnanci školy.

Rozlúčka s absolventami, úspešnými maturantami
/9. jún 2022/

Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodinov – úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej. Týmito slovami proroka Jeremiáša sme sa rozlúčili s absolventami našej školy.

Ďakujeme za všetko, čo sme spolu prežili z Božej milosti a s prosbou o ďalšie požehnanie sme ich vyslali v ústrety novým výzvam.

Ukážka práce Čestnej stráže prezidenta SR
/31. máj 2022/

Prednáška - Otrava alkohom a liekmi
/20. máj 2022/

Prednáška Bitcoin /19. máj 2022/

Rozlúčková Chapel maturantov /18. máj 2022/