14 dôvodov, prečo si vybrať našu školu

Stretnutia s americkými lektormi,

ktorí s vami hovoria iba v angličtine (a veľmi radi).

Školská psychologička

poskytuje psychologickú podporu a poradenstvo žiakom, učiteľom i rodičom.

Používame Edupage na všetko,

a preto už nemáme papierové triedne knihy, v Edupage si vždy nájdete suplovanie, oznamy o písomkách/skúšaniach/termínoch odovzdania zadaní, známky a všetky iné správy súvisiace s vyučovaním.

Moderná učebňa informatiky

+ dočasne požičiame notebooky študentom, ak sa im pokazí ich domáci počítač.

Interaktívne tabule má kde-kto,

(my máme dve), ale my máme v takmer každej učebni aj dataprojektor! A nechýba ani wifi.

Na škole máme tradíciu školských firiem,

ktoré každý rok učia žiakov ako podnikať, vychovávajú lídrov a od školského roka 2022/2023 ponúkame možnosť maturovať z ekonomiky.

Každú stredu máme Chapel (služby Božie),

a pre tých, ktorí majú záujem, máme špeciálnu miestnosť na stíšenie, zamyslenie, či modlitbu.

Priamo v škole máme anglickú a slovenskú knižnicu

a v nich všetku povinnú literatúru.

Internát

je súčasťou školy, takže denne títo študenti ušetria kopec času, ktorý by inak stratili v doprave.

Náš bufet s čerstvým pečivom

každý deň a miestom vás poteší o to viac, že počas prestávok využijete aj priestor na sedenie, kde si to čerstvé pečivo budete môcť zjesť.

Okrem toho sa naši študenti zúčastňujú

mnohých akcií (exkurzie, besedy, imatrikulácia, Garden Party, Turkey Party, Spirit days, a pod.).

Movie Festival a Drama Fest

je kolaboratívny projekt študentskej originálnej tvorby scenárov a prezentácie diel na motívy prečítanej anglickej literatúry v 3. a 4. ročníku.

Máme školskú posilňovňu,

ktorú môžeme využívať, a tiež máme k dispozícii naozaj veľkú telocvičňu.

EL week

je každoročný teambuilding pre našich prvákov.