10 dôvodov, prečo si vybrať našu školu​

Stretnutia s americkými lektormi,

ktorí s vami hovoria iba v angličtine (a veľmi radi).

Používame Edupage na všetko a preto

už nemáme papierové triedne knihy, v Edupage si vždy nájdete suplovanie, oznamy o písomkách, známky a všetky iné správy súvisiace s vyučovaním.

Máme školskú posilňovňu,

ktorú môžeme využívať, a tiež máme k dispozícii fakt veľkú telocvičňu.

Moderná učebňa informatiky

+ dočasne požičiame notebooky študentom, ak sa im pokazí ich domáci počítač.

Interaktívne tabule má kde-kto,

(my máme dve), ale my máme v takmer každej učebni aj dataprojektor! A nechýba ani wifi.

Na škole máme tradíciu školských firiem,

ktoré každý rok učia žiakov ako podnikať, vychovávajú lídrov a čoskoro sa bude dať z ekonómie aj maturovať.

Každú stredu máme Chapel (krátku bohoslužbu),

a pre tých, ktorí majú záujem, máme špeciálnu miestnosť na stíšenie, zamyslenie, či modlitbu.

Priamo v škole máme anglickú a slovenskú knižnicu

a v nich všetku povinnú literatúru.

Internát (pre tých z ďaleka),

je súčasťou školy, takže denne títo študenti ušetria kopec času, ktorý by inak stratili v doprave.

Náš bufet s čerstvým pečivom

každý deň a miestom vás poteší o to viac, že počas prestávok využijete aj priestor na sedenie, kde si to čerstvé pečivo budete môcť zjesť.

Okrem toho sa naši študenti zúčastňujú mnohých,

mnohých akcií (exkurzie, besedy, imatrikulácia, garden party, turkey party, spirits week, a pod.).