Harmonogram prijímacieho konania​

Termín prijímacích skúšok a rozdelenie žiakov do tried počas prijímacích pohovorov

 • Termín prijímacích skúšok: 1. kolo: 

  1. termín: bude oznámené neskôr

  2. termín: bude oznámené neskôr

   

  Harmonogram konania prijímacích skúšok (časy budú oznámené neskôr)

  písomný test zo slovenského jazyka a literatúry

  písomný test z matematiky

  písomný test z anglického jazyka

  písomný test z evanjelického a. v. náboženstva