Harmonogram prijímacieho konania​

Termín prijímacích skúšok a rozdelenie žiakov do tried počas prijímacích pohovorov

 • Termín prijímacích skúšok: 1. kolo: 

  1. termín: 2. mája 2023

  2. termín: 11. mája 2023

   

  Harmonogram konania prijímacích skúšok

  8:00 – 8:45     – písomný test zo slovenského jazyka a literatúry

  8:55 – 9:40     – písomný test z matematiky

  10:00 – 10:30 – písomný test z anglického jazyka

  10:40 –  11:10 – písomný test z evanjelického a. v. náboženstva