Harmonogram prijímacieho konania​

Termín prijímacích skúšok a rozdelenie žiakov do tried počas prijímacích pohovorov

  • 1. termín: 4. mája 2022
  • 2. termín: 11. mája 2022

Harmonogram konania prijímacích skúšok

  • 8:00 – 8:45 – písomný test zo slovenského jazyka a literatúry
  • 8:55 – 9:40 – písomný test z matematiky
  • 10:00 – 10:30 – písomný test z anglického jazyka
  • 10:40 – 11:10 – písomný test z evanjelického a. v. náboženstva

Každý uchádzač, ktorý bude mať riadne zaregistrovanú prihlášku na Evanjelickom lýceu bude pozvaný na prijímacie skúšky pozvánkou, zaslanou najneskoršie päť dní pred konaním prijímacích skúšok.