Rada rodičov pri Evanjelickom lýceu

Rada rodičov je zložená zo zástupcov rodičov, ktorých si volia a delegujú rodičia z každej triedy.​

Rada rodičov pri Evanjelickom lýceu pracuje v nasledovnom zložení:

 • Ing. Andrea Michalcová – 1.A
 • Ing. Ladislav Szalay – 1.B
 • Ing. Jozef Hricko – 1.C
 • Mgr. Michaela Čechová – 2.A
 • Ing. arch. Katarína Šebestová – 2.B
 • Ing. Janka Šepeľáková, PhD. – 2.C
 • Stanislava Darulová – 3.A
 • momentálne bez zástupcu– 3.B
 • Mgr. Oxana Grešlíková – 3.C
 • MVDr. Karin Pástorová, MSc. – 4.A
 • Mgr. Ingrid Zachorecová – 4.B
 • Mgr. art. Zuzana Knezlová – 4.C
 • PaedDr. Jana Blaňárová – 5.A
 • Ing. Katarína Christová – 5.B
 • Ing. Zuzana Rovňáková – 5.C

Štatút Rady rodičov pri Evanjelickom lýceu