Rada rodičov (Evanjelického lýcea)

Rada rodičov je zložená zo zástupcov rodičov, ktorých si volia a delegujú rodičia z každej triedy.​

V školskom roku 2021/2022 pracuje Rada rodičov pri OZ “Lýceum” v nasledovnom zložení:

 • Stanislava Darulová – 1.A
 • MUDr. Andrea Fitková – 1.B
 • Oxana Grešlíková – 1.C
 • MVDr. Karin Pástorová, MSc. – 2.A
 • Mgr. Ingrid Zachorecová – 2.B
 • Ing. Juraj Uvíra – 2.C
 • Mgr. Jana Blaňárová – 3.A
 • Mgr. Petra Fornayová – 3.B
 • Ing. Zuzana Rovňáková – 3.C
 • Alena Bokrošová – 4.A
 • Jana Kráľovičová – 4.B
 • Mgr. Ladislav Szalay – 4.C
 • Ing. Andrea Michalcová – 5.A
 • Mgr. Anna Dojčanová –  5.B
 • Mgr. Marta Baisová – 5.C

Predsedkyňa Rady rodičov pri OZ Lýceum  – RNDr. Gabriela Gavurníková, CSc.

Kontakt: gabriela.gavurnikova@uniba.sk