Rada rodičov (Evanjelického lýcea)

Rada rodičov je zložená zo zástupcov rodičov, ktorých si volia a delegujú rodičia z každej triedy.​

V školskom roku 2022/2023 pracuje Rada rodičov pri OZ “Lýceum” v nasledovnom zložení:

 • Ing. Martin Doboš – 1.A
 • Ing. arch. Katarína Šebestová – 1.B
 • Ing. Janka Šepeľáková, PhD. – 1.C
 • Stanislava Darulová – 2.A
 •  – 2.B
 • Mgr. Oxana Grešlíková – 2..C
 • MVDr. Karin Pástorová, MSc. – 3.A
 • Mgr. Ingrid Zachorecová – 3.B
 • Mgr. art. Zuzana Knezlová – 3.C
 • PaedDr. Jana Blaňárová – 4.A
 • Ing. Katarína Christová – 4.B
 • Ing. Zuzana Rovňáková – 4.C
 • Ing. Alena Bokrošová – 5.A
 • Jana Královičová – 5.B
 • Ing. Ladislav Szalay – 5.C

Predsedkyňa Rady rodičov pri OZ Lýceum  – RNDr. Gabriela Gavurníková, CSc.

Kontakt: gabriela.gavurnikova@uniba.sk