Nadácia Mateja Bela​

Úvodné slovo

Aj v tomto školskom roku je možné podporiť prácu Nadácie Mateja Bela a prostredníctvom nej aj prácu Evanjelického lýcea. Sme vďační za každý príspevok, ktorý napomôže rozvoju školy a zlepší úroveň vyučovania.

Pomôcť v činnosti nám môžete aj venovanovaním dvoch percent z Vašich daní.

 • Adresa: Vranovská 2, 851 02 Bratislava
 • Zakladateľ: Nadácia Mateja Bela
 • Dátum založenia: 26.6.1992
 • Predsedníčka správnej rady: Mgr. Mária Radúchová

Správna rada:

Pre nové funkčné obdobie od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025  je zloženie správnej rady nadácie nasledovné:

 • Ing. Ľudmila Budajová
 • Mgr. Oľga Hederová
 • RNDr. Jana Griačová
 • Mgr. Viera Pohoriljaková

Zloženia orgánov Nadácie Mateja Bela je nasledovné:

 • Správkyňa  nadácie  (funkčné obdobie od 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025): Mgr. Jana Majlingová
 • Ekonómka: Ing. Zuzana Rovňáková
 • Revízor: Mgr. Ing. Martin Pagáč
 • Číslo účtu: Prima banka Slovensko, a.s., IBAN SK63 5600 0000 0047 6370 3001
 • IČO: 31745857