Darujte nám 2% z dane

Podporte školu, ktorá formuje osobnosti už viac ako 30 rokov

Postup poukazovania podielu zaplatenej dane:

  • Je potrebné vyplniť tlačivo „Vyhlásenie“ pre fyzické osoby (zamestnancov, ktorí zamestnávateľa požiadali o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov). Taktiež fyzické osoby (zamestnanci), predkladajú  Vyhlásenia spolu s Potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa priamo na daňový úrad.
  • Právnické osoby a ostatné fyzické osoby vpisujú údaje pre určenie podielu dane do svojho daňového priznania. Údaje potrebné na poukázanie pre Nadáciu sú uvedené v spodnej časti tejto stránky.

Prosíme, využite možnosť rozhodnúť o časti Vašich daní a investujete do kvalitného vzdelávania, ktoré je založené na kresťanských hodnotách.

Prajeme všetko najlepšie vo Vašom pracovnom i súkromnom živote a ďakujeme za Vašu doterajšiu podporu a pomoc. 

S pozdravom,

Mgr. Jana Majlingová
správkyňa Nadácie Mateja Bela       

Mgr. Mária Radúchová
riaditeľka  Evanjelického lýcea a predsedníčka Nadácia Mateja Bela

Identifikačné údaje pre Nadáciu M. Bela

  • Obchodné meno: Nadácia Mateja Bela
  • Sídlo nadácie: Bratislava, 851 02, Vranovská 2
  • IČO: 31745857
  • Právna forma: nadácia