Darujte nám 2% z dane

Podporte školu, ktorá formuje osobnosti (už viac ako 30 rokov)​

Aj v tomto školskom roku je možné podporiť Nadáciu Mateja Bela a prostredníctvom nej aj prácu Evanjelického lýcea. Vopred ďakujeme.

Vážení rodičia, absolventi školy a priatelia,podporte, prosím vzdelávanie v Evanjelickom lýceu darovaním podielu zo zaplatenej dane (2% – 3%) v prospech Nadácie Mateja Bela, ktorá pri škole pôsobí od r. 1992.

Hneď v úvode vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým darcom, ktorí napriek mimoriadnej situácii  a prerušeniu vyučovania na školách spôsobených pandémiou, na nás pamätali.  

V roku 2022 plánujeme použiť darované finančné prostriedky na správu infraštruktúry, na podporu materiálneho zabezpečenia školy, na podporu vzdelávacích aktivít žiakov i pedagógov.

 Ak epidemiologická  situácia dov lí, podporíme študentské aktivity – mimoškolské súťaže, usporiadanie teambuildingu  ELVÍK pre študentov školy a odmeníme študentov za dosiahnuté výsledky knižnými poukážkami.

Príspevky z nadácie a sponzorské dary sú pre školu dôležitým doplnkovým zdrojom na havarijné opravy, na skvalitnenie výučby, školského prostredia a mimoškolské aktivity študentov. Ako dôležitú a potrebnú vnímame aj  stavebnú údržbu niektorých priestorov a výmena zničeného školského nábytku.

Postup poukazovania podielu zaplatenej dane:

  • Je potrebné vyplniť tlačivo „Vyhlásenie“ pre fyzické osoby (zamestnancov, ktorí zamestnávateľa požiadali o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov). Taktiež yzické osoby (zamestnanci), predkladajú  Vyhlásenia spolu s Potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa priamo na daňový úrad.
  • Právnické osoby a ostatné fyzické osoby vpisujú údaje pre určenie podielu dane do svojho daňového priznania. Údaje potrebné na poukázanie pre Nadáciu sú uvedené v spodnej časti tejto stránky.

Prosíme, využite možnosť rozhodnúť o časti Vašich daní a investujete do kvalitného vzdelávania, ktoré je založené na kresťanských hodnotách.

Prajeme všetko najlepšie vo Vašom pracovnom i súkromnom živote a ďakujeme za Vašu doterajšiu podporu a pomoc. 

S pozdravom,

Mgr. Jana Majlingová
správkyňa Nadácie Mateja Bela       

Mgr. Mária Radúchová
riaditeľka Evanjelického lýcea

Identifikačné údaje pre Nadáciu M. Bela

  • Obchodné meno: Nadácia Mateja Bela
  • Sídlo nadácie: Bratislava, 851 02, Vranovská 2
  • IČO: 31745857
  • Právna forma: nadácia