OZ Evanjelické lýceum v Bratislave

OZ Evanjelické lýceum v Bratislave vzniklo z iniciatívy zamestnancov školy, ktorým záleží na napredovaní a zvyšovaní kvality Evanjelického lýcea v Bratislave. Hlavnou myšlienkou je napĺňanie potrieb žiakov, učiteľov a aj rodičov našej školy tak, aby naša škola bola stále miestom, kde sa môžeme plnohodnotne rozvíjať po každej stránke.
Ďakujeme za podporu!

Správna rada OZ Evanjelické lýceum v Bratislave

Predseda a štatutárny zástupca: Mgr. Andrej Žitňan, PhD.
Podpredsedovia: Mgr. Mária Radúchová, Mgr. Martina Šandor

Ako nám môžete pomôcť v napĺňaní našich cieľov:

  • svojím časom
  • svojím know-how
  • svojimi možnosťami a kontaktami
  • finančným darom na náš účet SK14 0200 0000 0048 4597 5553

Ako sa stať členom OZ Evanjelické lýceum v Bratislave

Stačí vyplniť žiadosť o členstvo:

Príspevky v školskom roku 2023/2024

  • Príspevok do OZ Evanjelické lýceum v Bratislave pre školský rok 2023/2024 je 200 eur.
  • V prípade celoročného štúdia žiaka v zahraničí je 100 eur. 
  • V prípade polročného štúdia žiaka v zahraničí je 150 eur.
  • Ak na škole študuje viac súrodencov, príspevok za prvého je 200 eur a za každé ďalšie dieťa je príspevok 100 eur. 

Príspevky pre školský rok 2023/2024 je potrebné uhradiť  do 30.11.2023.

V prípade potreby je možné sumu príspevku zaplatiť vo forme niekoľkých úhrad – na email  ozevlyceumvba@gmail.com zašlite informáciu o Vami zvolenej forme platby, aby sme pre Vás zmenili nastavenia platieb v systéme Edupage. 

Ďakujeme veľmi pekne za Vaše príspevky, ktorými podporíte výchovno-vzdelávací proces Vašich detí. 

Stanovy OZ Evanjelické lýceum v Bratislave

Kontakt na OZ Evanjelické lýceum v Bratislave

OZ Evanjelické lýceum v Bratislave

Vranovská 2
851 01 Bratislava
e-mail: ozevlyceumvba@gmail.com

IČO: 555 857 10
Registračné číslo: VVS/1-900/90-66953