ISIC

International Student Identification Card

Čo je ISIC a načo sa používa?

  • Preukaz ISIC naši žiaci používajú v interných systémoch školy pre evidenciu dochádzky a stravovania.
    Prosíme Vás o vyplnenie „Žiadosti o vydanie Preukazu žiaka“ (obojstranne).
  • Vyplnené tlačivo nám môžete poslať poštou, e-mailom vo forme skenu, prípadne priniesť osobne na sekretariát školy.
  • Poplatok za vydanie preukazu je 20 Eur.

Všetky informácie nájdete na stránke ISIC/EURO<26

Stiahnite si prosím, vyplňte a doručte nám túto žiadosť: Žiadosť o vystavenie preukazu ISIC