Gratulation Sára und Alexandra !

Sme nesmierne hrdí na to, že dve naše šikovné študentky získali popredné miesta v celoslovenskej súťaži JA & nemčina. Sára Pihuličová zo IV.A triedy sa umiestnila na 1. mieste a Alexandra Ciulisová z III. C triedy na treťom.  Ako to prebiehalo, čo ich najviac oslovilo, a čo s týmto celým projektom získali, môžete ďalej čítať.


Sára Pihuličová

Počas mesiaca október som sa zúčastnila online kurzu Ja&Nemčina, ktorý prebiehal na platforme Moodle pod vedením dvoch tútoriek z Univerzity Komenského a bol sponzorovaný nadáciou Volkswagen a Goethe Inštitútom. Dôvod, pre ktorý som sa tejto ponuky zúčastnila bol prostý – ponúkal mi možnosť sa zaoberať nemčinou viac a získať dvojtýždňové štipendium v Nemecku. Nevedela som, akú náročnosť úloh mám očakávať ale vyzeralo to približne nasledovne:

Kurz sa začal aktivitami, v ktorých sme mali písomne predstaviť, medzi účastníkmi integrovať a vyjadriť sa k viacerým prísloviam, s ktorými sme pracovali aj počas druhého týždňa. Zaoberali sme sa frekvenciou využívania určitých častí slovnej zásoby, slovom roka a nadviazali sme na spomínané príslovia, ktoré sme mali využiť v spolupráci s viacerými účastníkmi kurzu v nejakom príbehu, ten sme neskôr graficky zilustrovali a prezentovali pred porotou. V treťom týždni sme sa zaoberali historickým vývojom jazyka a viacerých slov, ktoré časom menia svoj kontext a tvar. V štvrtom týždni sme sa zaoberali finálnou úlohou, tým bolo natočenie súťažného videa, v ktorom som mala vyjadriť môj vzťah k nemčine v 2 minútach, čo najkreatívnejšie ho obsahovo a vizuálne spracovať.

Samotné úlohy neboli vyslovene náročné, skôr zaujímavé, dovolili mi premýšľať nad nemčinou v inom spektre – pozrieť sa na ňu z jazykovedného uhla pohľadu. Zaujímavé bolo sledovať aj vyjadrenia ostatných účastník na dané témy. Najťažší bod bola jednoznačne práve spomínaná záverečná úloha, v ktorej som musela zmobilizovať všetky moje grafické a editačné schopnosti a pokúsiť sa natlačiť čo najviac do dvoch minút. V izbe som mala hrozne zlé nasvietenie, neskôr som mala problém so stiahnutím editačného programu, obrázky vo videu som musela všetky sama kresliť a tlačil ma celkom čas. Jednoznačne som nepopísala všetko, čo ovplyvnilo môj vzťah k nemčine ale dúfam, že môj príbeh podnieti aj študentov, ktorí o nemčinu do takej miery nestoja, aby sa jej venovali viac. Možno nie je akusticky príjemná, gramatické štruktúry má na míle vzdialené slovenčine a však je nesmierne praktická a vďaka nej sa mi otvorili nové dvere vo veľa ohľadoch.

Po dvoch týždňoch po ukončení súťaže sa mi naše tútorky ozvali a oznámili mi, že som vyhrala hlavnú cenu a ja už len veľmi dúfam v to, aby som sa v lete do Nemecka skutočne dostala. Ďakujem teda za skvelú možnosť!


Alexandra Ciulisová

Na kurz Ja&nemčina, ktorého druhý termín prebiehal od 21. 9 do 25.10, som sa prihlásila s veľkou nervozitou. Minimálna jazyková úroveň bola B1, a preto som mala pocit, že bolo potrebné stanoviť si priority a systém, aby som zvládla vypracovať a odovzdať všetky úlohy načas. Ako už aj samotný názov vypovedá, jednou z hlavných tém bol práve vzťah študenta k nemčine a prehĺbenie tohto vzťahu.
Kurz sa skladal zo štyroch modulov pričom sa každý zameriaval na inú stránku kreatívneho rozvíjania znalosti nemeckého jazyka. Počas vypĺňania zadaných úloh sme pracovali s rôznymi (pre mňa neznámymi) stránkami ako napríklad: Dwds.de (nemecký slovník), https://gfds.de/aktionen/wort-des-jahres/ (slovo roka) alebo aj https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-sagt-man-so/s-32376 (príslovia). Čo mi tiež prišlo pozoruhodné je, že pri každej úlohe sme my, účastníci kurzu, so sebou navzájom komunikovali a vyjadrovali vlastný názor k prácam ostatných.

Určité základy na prácu s týmito témami som nadobudla aj počas školských hodín nemčiny. Často robievame dialógy, ktoré prezentujeme pred ostatnými – čo bola aj jedna časť kurzu. Počas písania prác pracujeme so slovníkmi a niekedy na obohatenie jazyka aj s prísloviami k učebnému okruhu. Bolo zaujímavé stretnúť sa s nemčinou, ktorá je učená učiteľmi, ktorí pôsobia na vysokej škole, hoci mi to prišlo dosť podobné stredoškolskej nemčine.

Osobne mám pocit, že moja nemčina bola obohatená ako o nové slovíčka, tak aj o motiváciu vzdelávať sa ďalej. To, že tento kurz bol celoslovenský, mi umožnilo spoznať nových ľudí, ktorí sa tiež učia nemčinu. Fakt, že samotný kurz ako aj finálne video boli celé v nemčine bolo náročné, ale cítila som rozdiel v písaní prvej a poslednej úlohy. Učenie jazyka je proces, a tak som rada, že som sa rozhodla ísť práve na tento kurz.

 

Zdieľať: