Poďakovanie učiteľom

Vážení pedagógovia!
Dovoľte nám, aby sme Vám v mene Občianskeho združenia  LÝCEUM a Rady rodičov pri Evanjelickom bilingválnom gymnáziu na Vranovskej 2,  vyslovili naše úprimné poďakovanie za Vašu neúnavnú  pedagogickú prácu, ktorú aj v tomto nepriaznivom období  spôsobenom pandémiou COVID – 19,  odovzdávate študentom Lýcea.
Vážime si Vašu kreatívnu prácu v dištančnom vzdelávaní, odbornosť a pedagogické majstrovsto, ktoré každý deň prinášate študentom  a učíte ich  spoznávať pravé životné hodnoty.
ĎAKUJEME VÁM!
OZ Lýceum
Zdieľať: