Naši žiaci sa prebojovali do národného finále súťaže Social Innovation Relay a v rámci súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť obsadili 3.miesto

Sme hrdí, že naši žiaci, seminaristi z ekonómie, Alžbeta Hrušovská a Dominik Rebej 

sa prebojovali v silnej konkurencií 231 podnikateľských nápadov do národného finále Social Innovation Relay.

Túto súťaž každoročne vyhlasuje Junior Achievement Slovensko, n.o. a jej úlohou je

priniesť nové podnikateľské nápady, ktoré riešia niektorí z množstvo sociálno-ekonomických problémov.

 

Dominikovi a Betke držíme palce na národnom finále, 11. mája 2021.

 

????????????Gratulujeme obom ku krásnemu 3. miestu v rámci súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť. ????????????

Zdieľať: