Opäť úspech v recitácii

Dňa 28. 3. 2022 sa náš úspešný žiak Oliver Rejda (1.C) spolu s ďalšou žiačkou školy, Ninou Žilákovou (1.B), zúčastnili recitačnej súťaže Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča. Konala sa v Zichyho paláci za účasti organizátorov, poroty, v ktorej sedeli osobnosti ako básnici Kamil Peteraj alebo Ľubomír Feldek. Oceňujeme, že pri tejto súťaži organizátor rozlišuje medzi recitátormi-amatérmi a žiakmi ZUŠ.

 Obidvaja žiaci, recitujúci iné texty, obsadili v tej istej kategórii 2. miesto a postupujú do celoslovenského kola. Tešíme sa a úprimne im gratulujeme.  

Zdieľať: