Ďalší úspech na celoslovenskej úrovni

Opäť sa nám podarilo opäť získať ocenenie na celoslovenskej úrovni. Tentokrát ide o získanie osobitnej ceny poroty v súťaži „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“.

Z vyhlásených tém sme si so žiakom srbskej národnosti, Milanom Hansmanom, žiakom 1. A triedy, zvolili tému, ku ktorej má Milan dvojnásobný vzťah-aj ako pôvodom Srb, aj ako študent na Slovensku. Milan spracoval tvorbu Zlatka Klátika, ktorú tento autor napísal vo svojom i Milanovom rodnom Srbsku. K nej  sme pridali časť tvorby napísanej na Slovensku, pričom sme hľadali nejaké styčné body. A podarilo sa nám ich nájsť v odhodlaní obidvoch národov bojovať počas 2. svetovej vojny proti fašizmu.

Cenu sme si boli prevziať 19. 5. 2022 v Nových Zámkoch. Organizátori vyhodnotenie súťaže zabezpečili vo „veľkom štýle“. Odovzdávanie cien po jednotlivých kategóriách sa striedalo s hodnotným kultúrnym programom. Ceny boli udeľované jednotlivcom i školám, v našom prípade len jednotlivcovi, pričom sme ako jediní reprezentovali Bratislavský kraj. Milan bol ocenený ako posledný v 3. kategórii. Bolo veľmi milé, keď na konci vyhodnocovania organizátor nechal na premietacom plátne do konca svietiť- MILAN HANSMAN, EVANJELICKÉ LÝCEUM, VRANOVSKÁ 2, BRATISLAVA.

Želáme si, aby si naše úspechy na celoslovenskej úrovni všimlo INEKO i žiaci našej školy, čím ich chceme inšpirovať do ďalších súťaží.

Milan Hansman, 1. A a vyučujúca SJL

Zdieľať: