Celoslovenské kolo Biblickej olympiády

Dňa 25.5.2018 sa uskutočnilo celoslovenské kolo Biblickej olympiády v Martine.

Z našich škôl sme mali zastúpenie vo všetkých 4 kategóriách:

I. kategória: 1 žiačka z 3.A a 2 žiaci z 4.A;

II. kategória: 2 žiaci z 5. A a 1 žiačka z Prímy A;

III. kategória: 1 žiačka z Tercie A;

IV. kategória: 2 žiačky z bilingválnej sekcie (2.A a 4.B).

 

Získali sme:

v I. kategórii 1. a 2. miesto;

v II. kategórii 2. miesto;

v III. kategórii 1. miesto

vo IV. kategórii 1. a 2. miesto.

Okrem tohto klasického vyhodnotenia sa určuje aj absolútny víťaz a to je ten súťažiaci, ktorý získal najlepšie percentuálne výsledky zo všetkých prítomných súťažiacich.

V tomto roku tento titul absolutný víťaz BO získal žiak z našej školy EZŠ.

Srdečne gratulujeme všetkým súťažiacim a veríme, že aj v budúcom školskom roku sa takto aktívne a úspešne zapojíme do BO.

(Text napísala Mgr. Karolína Konopeusová.)

Zdieľať: