Ďakovné služby Božie

„Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu: Je čas narodiť sa i čas umierať, čas sadiť i čas vytŕhať zasadené… čas objímať i čas vyhýbať sa objímaniu; čas hľadať i čas strácať, čas zachovať i čas odhadzovať; čas roztrhať i čas zošívať, čas mlčať i čas hovoriť…”

Slovami z 3. kapitoly Knihy Kazateľ sa žiaci Evanjelickej základnej školy aj študenti Evanjelického lýcea v Bratislave rozlúčili v piatok 29. júna 2018 Ďakovnými službami Božími vo Veľkom kostole na Panenskej ulici s uplynulým školským rokom. Téma potreby oddychu spájala všetky prednesené príhovory: úvodné slovo duchovnej správkyne školy Mgr. Karolíny Konopeusovej, kázeň zborovej farárky cirkevného zboru ECAV Bratislava − Staré Mesto, Mgr. Eriky Sokola Hlačokovej, aj prejav pani riaditeľky Evanjelického lýcea Ing. Edity Prostredníkovej.

Úsmevy na tvárach žiakov i študentov z predstáv o navrhovanom i dlho očakávanom čase oddychu od študijných povinností vystriedali aj slzy smútku za odchádzajúcimi pracovníkmi školy. Pani riaditeľka sa svojím poďakovaním v mene celej školy rozlúčila s viacerými pedagogickými i nepedagogickými zamestancami Evanjelickej základnej školy a Evanjelického lýcea, americkými pastormi i lektormi.

Služby Božie organovou hudbou sprevádzal prof. Ján Michalko, ArtD., kantor Veľkého kostola v Bratislave.

Všetko na svete má skutočne svoj pravý čas, a preto dúfame, že si čas oddychu užijete v plnej sile a v plnom zdraví, pri aktivitách, ktoré vám spravia radosť a zároveň vás aj nabijú potrebnou energiou do septembrových dní. Krásne leto plné Božieho milosrdenstva a Jeho ochrany vám želajú všetci pracovníci Evanjelickej základnej školy a Evanjelického lýcea v Bratislave.

(Autorka textu a fotografií: Ľubica Psotová.)

 

[Best_Wordpress_Gallery id=“145″ gal_title=“koniecSkolskehoRoka2018″]

Zdieľať: