Výsledky prijímacích pohovorov na Evanjelické lýceum (5-ročné bilingválne štúdium) pre školský rok 2020/2021Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium,

o obsadení uvoľnených miest po riadnom prijímacom konaní rozhodla odvolacia komisia dňa 16. júna 2020, a to výberom spomedzi neúspešných uchádzačov, ktorých zákonní zástupcovia podali „Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí“.


Zoznam uchádzačov prijatých v odvolacom konaní

Kód
1 JA22Y
2 SU22O
3 GY40O
4 SO32A
5 JO28E
6 BA11A
7 TU88U
8 CA53O
9 FA73U
10 GO40E
11 SY46Y
12 ZE30Y
13 FE05Y
14 CU05A
15 WE34E
16 XU41E
17 BO84A
18 ME64O
19 MU77A
20 NU85E
21 MA56E
22 KO23A
23 DO55E
24 HO61Y
25 TO50Y
26 JO73A
27 NU70Y
28 JY54O

Pre školský rok 2020/2021 môžeme prijať 90 žiakov. Prijatí boli uchádzači, ktorí sa umiestnili na 1. až 90. mieste.

Zákonný zástupca  každého z prijatých uchádzačov je povinný záväzne oznámiť Evanjelickému lýceu do 4. júna 2020, či jeho dieťa nastúpi, prípadne nenastúpi do 1.ročníka bilingválneho štúdia v nasledujúcom školskom roku. Na tento účel si, prosíme, stiahnite a vyplňte toto tlačivo.

Ak uchádzač chce byť ubytovaný na školskom internáte, je potrebné úrychlene vyplniť a odoslať túto žiadosť.

V prípade, že škola do 4. júna 2020 nedostane odpoveď od zákonného zástupcu, tento prenecháva miesto ďalšiemu uchádzačovi o štúdium.

Zároveň žiadame všetkých, ktorí potvrdia svoj záujem študovať na Evanjelickom lýceu, aby si záväzne vybrali druhý cudzí jazyk NEJ / RUJ a zaslali aj záväznú prihlášku. Na ruský jazyk zoberieme prvých 15, resp. 30 prihlásených (jednu, resp. dve skupiny). Na tento účel si, prosíme, stiahnite a vyplňte toto tlačivo.

Neprijatí uchádzači dostanú mailom Rozhodnutie o neprijatí.

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať žiadosť o preskúmanie do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia prostredníctvom riaditeľstva Evanjelického lýcea v Bratislave na Biskupský úrad ZD ECAV.

(Tip: pre rýchlejšie vyhľadanie vo výsledkoch podľa kódu použite klávesovú skratku CTRL+F a do textového poľa vyhľadávania vpíšte Váš kód.)

Zoznam prijatých uchádzačov

Por. Kód žiaka Povinné predmety Profilové predmety Doplnkové predmety Prospech Ďalšie kritériá (3.1 -3.4) Vlastné kritérium školy (3.5) Spolu
1 FE 77 A 180 108 180 15 100 20 603
2 BE 38 O 180 108 180 15 100 583
3 RY 35 U 180 108 180 15 65 20 568
4 ZU 64 A 180 108 180 15 35 20 538
5 HE 35 E 180 108 180 15 35 20 538
6 SO 17 Y 180 108 180 15 47 530
7 XU 85 Y 180 108 180 15 40 523
8 BO 28 Y 180 108 180 15 16 20 519
9 KY 64 U 180 108 180 15 14 20 517
10 FO 62 E 180 93 170 10 60 513
11 WU 24 E 180 108 180 15 27 510
12 ZO 68 U 180 108 180 10 10 20 508
13 JE 28 U 180 108 180 15 20 503
14 CU 55 U 180 108 180 15 20 503
15 KY 60 E 180 108 180 5 26 499
16 RA 05 Y 155 93 140 10 100 498
17 GU 83 Y 130 108 170 10 80 498
18 WO 21 O 180 108 180 10 20 498
19 ZO 07 O 180 108 180 10 18 496
20 GA 48 Y 180 108 180 15 10 493
21 MO 28 O 180 108 180 10 10 488
22 JE 17 O 180 108 180 10 7 485
23 RE 07 O 180 108 170 5 20 483
24 GU 08 U 180 93 180 10 20 483
25 FA 11 Y 180 108 180 15 483
26 XE 44 A 180 108 180 15 483
27 HU 06 Y 180 108 170 10 12 480
28 JY 26 A 180 108 160 10 20 478
29 HA 15 O 180 108 180 10 478
30 HA 70 E 180 108 180 10 478
31 PO 54 U 155 63 170 10 52 20 470
32 ZO 22 E 180 108 170 5 7 470
33 MA 36 O 155 39 170 5 100 469
34 KO 08 U 105 78 180 100 463
35 JO 25 A 180 78 160 5 40 463
36 CU 74 O 180 108 160 15 463
37 RA 34 Y 180 108 170 458
38 MA 17 Y 180 108 170 458
39 PA 60 Y 155 108 180 15 458
40 HE 15 O 155 108 180 15 458
41 JY 36 E 155 108 150 5 35 453
42 DA 86 O 155 108 180 5 5 453
43 FO 14 O 155 108 180 10 453
44 DO 35 O 180 63 170 10 27 450
45 KO 15 O 155 108 180 7 450
46 SO 72 O 155 108 180 5 448
47 MY 71 U 155 108 180 5 448
48 TE 73 E 155 108 170 10 443
49 NY 41 A 155 93 180 14 442
50 ZE 06 O 155 93 170 15 7 440
51 MO 41 O 130 108 160 40 438
52 KO 67 E 155 108 170 5 438
53 MU 44 E 130 93 180 13 20 436
54 HA 71 E 180 93 160 433
55 WE 30 Y 155 78 160 5 10 20 428
56 DE 40 O 155 93 150 10 20 428
57 NO 55 U 155 93 180 428
58 ZA 23 Y 155 93 170 10 428
59 ME 36 O 115 108 160 40 423
60 NO 14 E 130 93 170 10 20 423
61 NE 66 A 130 108 180 5 423
62 PU 44 U 155 93 170 5 423
63 CA 85 O 130 93 180 15 418
64 NU 28 A 130 108 160 5 10 413
65 GY 36 A 180 78 150 5 413
66 DY 45 O 155 48 170 5 31 409
67 KA 57 U 130 93 160 5 20 408
68 SA 71 A 105 93 180 7 20 405
69 FY 75 A 130 78 180 16 404
70 HE 30 O 105 108 170 20 403
71 CU 13 Y 140 93 170 403
72 XO 38 Y 155 78 170 403
73 DU 75 Y 80 78 120 100 20 398
74 DU 65 O 105 63 130 100 398
75 PO 68 E 130 108 130 5 20 393
76 BU 21 Y 130 93 170 393
77 HU 73 U 130 78 170 15 393
78 BU 55 E 115 78 120 55 20 388
79 TE 36 U 130 108 150 388
80 XA 04 A 130 108 140 5 383
81 ZU 87 O 130 93 160 383
82 FA 24 E 130 93 160 383
83 WE 37 A 105 93 160 20 378
84 JY 46 U 130 108 140 378
85 TU 03 E 155 63 160 378
86 CE 33 U 105 78 170 5 16 374
87 JE 37 U 130 78 140 5 20 373
88 NY 58 E 115 108 150 373
89 RE 68 Y 80 78 180 10 20 368
90 JU 00 O 130 78 144 16 368

Zoznam neprijatých uchádzačov (kvôli nedostatku voľných miest)

Por. Kód žiaka Povinné predmety Profilové predmety Doplnkové predmety Prospech Ďalšie kritériá (3.1 -3.4) Vlastné kritérium školy (3.5) Spolu
91 SO 32 A 155 78 130 5 368
92 JO 73 A 130 63 170 5 368
93 ME 64 O 105 78 180 5 368
94 ZE 30 Y 100 108 150 358
95 PO 20 Y 105 63 180 348
96 BO 84 A 130 78 130 5 343
97 SY 46 Y 65 108 160 5 338
98 CO 53 Y 80 108 150 338
99 CY 18 O 80 48 130 75 333
100 BA 20 O 105 78 150 333
101 HA 54 O 80 93 160 333
102 CU 05 A 130 108 90 328
103 DO 55 E 80 78 160 10 328
104 NU 85 E 180 48 100 328
105 CE 72 E 155 54 114 323
106 FA 73 U 80 108 130 318
107 HO 61 Y 50 78 144 25 20 317
108 JY 21 A 130 63 124 317
109 FE 05 Y 80 84 150 314
110 XY 34 Y 105 78 130 313
111 MY 76 Y 130 63 120 313
112 SO 71 O 80 108 120 308
113 MA 56 E 80 108 120 308
114 TO 50 Y 130 78 100 308
115 NU 70 Y 65 78 160 5 308
116 RA 55 Y 65 108 130 303
117 GY 40 O 80 93 130 303
118 MU 77 A 80 93 130 303
119 XU 41 E 80 78 120 20 298
120 NE 45 O 80 78 140 298
121 PU 02 Y 105 63 130 298
122 NY 22 U 130 63 100 5 298
123 RO 44 A 130 48 120 298
124 XO 87 A 105 39 130 20 294
125 WE 34 E 65 78 130 20 293
126 TY 02 E 80 93 120 293
127 JU 53 O 105 78 110 293
128 KA 10 Y 115 48 130 293
129 DA 72 A 80 78 134 292
130 NO 56 U 80 30 134 40 284
131 SA 83 O 105 48 100 30 283
132 JA 22 Y 105 48 110 20 283
133 CU 52 O 105 48 130 283
134 ZO 45 U 65 93 124 282
135 FU 41 Y 80 78 84 37 279
136 NY 25 O 80 63 120 10 273
137 SU 22 O 105 63 84 20 272
138 TU 88 U 65 93 114 272
139 SE 02 E 105 63 100 268
140 HA 15 U 80 48 140 268
141 XA 77 U 80 54 130 264
142 BA 11 A 80 63 100 20 263
143 PU 31 A 80 63 120 263
144 GU 64 A 80 63 120 263
145 XA 56 A 50 108 104 262
146 JO 28 E 65 63 130 258
147 NO 80 A 80 54 120 254
148 TU 72 A 80 54 120 254
149 FU 86 O 50 108 92 250
150 HA 30 E 80 78 90 248
151 DE 14 E 80 48 120 248
152 ZE 01 A 80 78 84 242
153 CA 53 O 50 54 76 40 20 240
154 TU 62 Y 65 69 104 238
155 DY 53 E 80 54 104 238
156 DO 65 Y 80 48 110 238
157 WU 05 Y 90 30 114 234
158 JO 66 O 65 63 104 232
159 JA 53 E 65 63 102 230
160 WU 68 Y 50 39 120 20 229
161 KO 23 A 65 63 100 228
162 NE 04 E 60 63 104 227
163 FY 28 Y 65 93 68 226
164 CA 42 Y 90 39 96 225
165 SE 08 A 80 63 80 223
166 KE 55 E 65 63 94 222
167 NE 04 Y 50 63 82 5 20 220
168 HY 46 E 80 21 110 211
169 PU 86 O 65 63 80 208
170 JY 54 O 80 30 90 200
171 HA 33 E 35 63 94 192
172 ZA 16 Y 65 21 98 184
173 JO 83 U 50 78 50 178
174 GO 40 E 35 54 60 20 169
175 RE 62 A 50 30 84 164
176 NA 54 A 15 54 72 20 161
177 FU 42 U 35 54 72 161
178 CO 45 A 50 45 66 161
179 NU 23 E 50 45 60 155
180 JA 12 E 35 78 38 151
181 NA 41 A 20 54 74 148
182 RO 51 U 35 12 100 147
183 NU 86 U 35 48 62 145
184 BY 14 Y 35 69 20 20 144
185 DY 80 A 30 57 44 5 136
186 RU 62 O 30 45 56 131
187 NY 30 E 35 30 64 129
188 JE 28 E 35 30 44 109
189 FY 63 A 20 12 76 108
190 SE 85 E 20 21 66 107
191 FO 33 O 15 21 30 66
192 HE 81 U 20 3 18 41
Zdieľať: