BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2018/2019 – školské kolo

Opäť v tomto školskom roku sme usporiadali školské kolo Biblickej olympiády. Po minuloročnej skúsenosti sme sa aj v tomto roku spojili s Bratislavským seniorátom a spoločne sme zorganizovali školské a seniorátne kolo na pôde EBF UK v Bratislave.

Spoločne sme sa stretli 12.4. 2019 o 9.00h v aule EBF UK, kde nás privítala sestra seniorka doc. ThDr. S. Horňanová, PhD. Spolu sme zaspievali dve piesne, ktorými nás sprevádzal hrou študent EBF UK a príhovor mal dekan EBF UK Mgr. Milan Jurík, PhD. Po modlitbe sestra seniorka prítomných oboznámila s organizáciou BO a mohlo sa začať súťažiť. Naši žiaci spolu s duchovnými správkyňami sa presunuli do posluchárne, kde sa oddelene konalo školské kolo. Po skončení bol pripravený pre súťažiacich obed. Po ňom sme sa stretli v posluchárni a ukončili sme toto školské kolo. Chceme sa poďakovať všetkým rodičom a žiakom a študentom EZŠ a EL za vedomostnú prípravu. EBF UK za opätovné prijatie medzi seba a skvelú atmosféru počas BO.


Výsledková listina BO 2019 – školské kolo 12.4.2019

1. kategória

 1. Ester Popíková – 82 (EZŠ BA)
 2. Malka Ester Šebestová – 80 (EZŠ BA)
 3. Alica Bahnová – 80 (EZŠ BA)
 4. Ján Dokupil – 72 (EZŠ BA)
 5. Eliška Šimove – 69 (EZŠ BA)
 6. Dávid Popík – 65 (EZŠ BA)
 7. Ema Gajarská – 61,5 (EZŠ BA)
 8. Júliana Kristína Majlingová – 60 (EZŠ BA)
 9. Pavol Šimove – 58 (EZŠ BA)
 10. Ivan Dinžík – 49 (EZŠ BA)

2. kategória – cirkevné školy

 1. Dorotea Gréta Szabó – 61 (EL BA)
 2. Oliver Bahidský – 35 (EZŠ)

3. kategória – cirkevné školy

 1. Martin Rovňák – 106 (EL BA)
 2. Tamara Syčová – 91 (EL BA)
 3. Matej Popík – 90 (EL BA)
 4. Ema Mišunová – 58 (EL BA)
 5. Emanuel Komár – 56 (EL BA)
 6. Alžbeta Mišovýchová – 45 (EL BA)

 

4. kategória – cirkevné školy

 1. Ester Mitalová – 86,5 (EL BA)
 2. Rebeka Vařáková – 71 (EL BA)

(Text pripravila p. spirituálka K. Konopeusová.)

[Best_Wordpress_Gallery id=“160″ gal_title=“bo_skolske_2019″]

 

 

Zdieľať: