The Best Trade Fair display stand goes to Clotho

V týchto dňoch sa vybraní seminaristi z predmetu Aplikovaná ekonómia zúčastňujú medzinárodného Veľtrhu študentských spoločnosti v Tartu, Estónsko.

Študentská firma Clotho získala v medzinárodnej konkurencií 19 študentských firiem z 5 krajín ocenenie v kategórií The Best Trade Fair display stand.

Našim šikovným zástupcom študentskej firmy Clotho srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu.

Zdieľať: