Smutná správa

So zármutkom vám oznamujeme, že v pondelok, 23. marca 2020 nás opustil náš bývalý kolega Mgr. Ivan Pilek vo veku 56 rokov.

Na Evanjelickom lýceu v Bratislave začal pôsobiť ako učiteľ matematiky a fyziky v školskom roku 1994/95. V rokoch 2005 až 2007 bol zástupcom riaditeľa a v rokoch 2007 až 2009 bol riaditeľom Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej školy v Bratislave.

Na nášho kolegu spomíname s vďačnosťou za jeho pedagogickú a riadiacu prácu. Pozostalým v nádeji vzkriesenia vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Ing. Edita Prostredníková
riaditeľka
za kolektív pracovníkov EL a EZŠ

Zdieľať: