Školské kolo olympiády z anglického jazyka

Olympiáda z anglického  jazyka prebehla v dvoch kategóriach, obe pozostávali z dvoch častí – písomnej (konala sa v pondelok, 20.11.) a ústnej (konala sa v stredu, 23.11.).

A poznáme víťazov! ?

Category 2C1 – Bilinguals
Zuzana Kollárová IV.B
Eduard Hromkovič IV.A
Lucia Vaňová II.A

Category 2C2 – Anglophones
Terézia Bohmová IV.A
Noemi Vařáková IV.B

 

Gratulujeme! ?

Zdieľať: