Rozlúčka s maturantami

 

V piatok, 28. mája 2021 sme vo Veľkom Evanjelickom kostole na Panenskej ulici

odovzdali našim maturantom ich vysvedčenia a s Božím slovom a modlitbou ich vyslali do sveta.

Veľký kostol bol ideálnym miestom vzhľadom na aktuálne pandemické opatrenia. Vzhľadom na tieto opatrenia našich absolventov nevyprevádzali viacerí učitelia a rozlúčka sa konala bez prítomnosti rodičov.

V rámci príhovorov odzneli skvelé myšlienky, z ktorých si dovolím zopár vybrať:


Žiadna stužková, žiadna rozlúčková chapel, žiadne lúčenie sa s mladšími spolužiakmi, potenie sa za zeleným stolom…..No nemusíte sa báť, skúšky dospelosti, aj keď možno v inej podobe, si vás nájdu.


V pralese rastú mladé stromy pomaly. Výhodou pomalého rastu v mladosti je tvorba veľmi odolného dreva v ich kmeni. Ak strom vyrastie veľmi rýchlo, jeho drevo nemusí byť dostatočne odolné a počas silných búrok sa môže zlomiť. Budujte sa preto krok po kroku, pomaly a poctivo, osobnostne aj profesionálne.

Aby ste však mohli vyrásť vysoko, nezabúdajte ani na svoje korene.

Korene totižto upevňujú strom v pôde, vyživujú ho. Korene stromov v lesoch sa môžu dokonca vzájomne prelínať a spájať. To im dáva obrovskú silu a dokážu tak odolať silnému vetru a prudkým povodniam. Preto ani vy nezabúdajte na svojich najbližších, na tých, ktorí tvoria vašu podpornú sieť: rodinu, kamarátov, blízkych. Buďte si navzájom oporou v náročnejších chvíľach života.


Vždy myslite na svojich rodičov. Dali vám to, čo ste potrebovali. Napĺňali váš život láskou a teplom domova. A keď od vás budú chcieť spojazdniť počítač, tablet, mobil…a také veci, spomeňte si, kto vás naučil základným hygienickým návykom a hlavne jesť lyžicou.


Myslím, že tak ako pri ovocí, aj pri ľuďoch záleží na tom, v akých podmienkach dozrievajú. A pri ľuďoch iste platí, že čím náročnejšie sú podmienky prípravy, tým kvalitnejšie osobnosti z nich vyrastú.

Vy ste dva roky svojho štúdia strávili v mimoriadne náročných podmienkach. Ste generácia, o ktorej sa bude v dejinách písať ako o tej, ktorá sa musela vyrovnať s najväčšou krízou od druhej svetovej vojny. To sú podmienky, v ktorých ste dozrievali. Všetko bolo inak. Doslova sme sa museli spolu naučiť, ako sa v týchto podmienkach budeme vzdelávať. Ale spoločnými silami sme to zvládli.


Po týchto slovách p. riaditeľky a triednych učiteliek sme našich maturantov vyslali do ďalšieho života slovami apoštola Pavla z listu Tesalonickým, 5. kapitoly:

Nažívajte v pokoji medzi sebou!

Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, buďte zhovievaví ku všetkým.

Hľaďte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dobre medzi sebou a všetkým ľuďom.

Stále sa radujte, neprestajne sa modlite!  

Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi.

Ducha neuhášajte!  Proroctvami nepohŕdajte!  Všetko skúmajte, dobrého sa držte! Všetkého zlého sa vystríhajte!  

A sám Boh pokoja nech vás skrz-naskrz posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony. AMEN.

[Best_Wordpress_Gallery id=“182″ gal_title=“Maturanti 2021″]

Zdieľať: