Nový školský rok 2021 / 2022

 

 

Vážení rodičia, milé študentky, milí študenti,

vedenie a pedagogický zbor Evanjelického lýcea sa veľmi teší,
že začiatok školského roka 2021/2022 spolu strávime vo štvrtok, dňa 2.9. 2021.

Z harmonogramu prvého školského dňa vyberáme tieto informácie:

– Začiatok vyučovania je 2. septembra 2021 o 8.00 hod. v budove školy Vranovská 2, Bratislava-Petržalka v kmeňových triedach.

– 1. a 2. vyučovacia hodina sú triednické hodiny (8.10 – 9.55 hod.).

10.00 hod. Spoločný presun v sprievode triednych učiteľov na Služby Božie do Veľkého kostola na
Panenskej ulici v Bratislave (Bratislava-Staré Mesto).

11. 00 hod. Začiatok Služieb Božích

12.00 hod. Ukončenie Služieb Božích, návrat domov, resp. možnosť ísť späť do školy na obed (stravníci šk.
jedálne). Stravníkov školskej jedálne, ktorí nepôjdu na obed prosíme, aby sa odhlásili.

 

Dôležité veci, ktoré si treba priniesť do školy so sebou:

Vyhlásenie o bezpríznakovosti (povinné pre všetkých), o výnimke z karantény (dobrovoľné), buď  v
papierovej podobe alebo podané elektronicky cez Edupage stránku školy (viď Dokumenty a návody na stiahnutie nižšie)

– Aspoň dve rúška (rúško je povinné počas celej doby prítomnosti v budove školy alebo kostola)

– Aktivovanú ISIC kartu pre zaznamenanie prítomnosti v elektronickom dochádzkovom systéme a v školskej
jedálni (stravníci)

– Lístok na MHD <15 min. (alebo iný platný cestovný doklad na presun do Veľkého kostola)

– Pero a poznámkový blok (zošit), obal na prípadné písomnosti

– Kľúčik od šatne (neplatí pre študentov prvého ročníka)

Dokumenty a návody na stiahnutie:

1. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  povinné pre všetkých, (možné vyplniť aj elektronicky cez Edupage, viď návod 4.)

2. Písomné oznámenie o výnimke z karantény (podmienky výnimky z karantény)

3. Pravidlá vstupu do budovy školy

4. Návod na vyplnenie elektronického vyhlásenia o bezpríznakovosti, resp. výnimke z karantény cez Edupage
stránku školy

Zdieľať: