Mimoriadny úspech v súťaži mládež a odkaz Alexandra Dubčeka

Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka


Rečnícka súťaž sa tento školský rok po vlaňajšej pauze niesla hlavne v atmosfére blížiaceho sa 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka. Organizátor vyhlásil pomerne veľa tém, ktorými dával možnosť spracovať osobnosť z viacerých zorných uhlov, využijúc rôzne  pohľady, skúseností, vedomosti žiakov základných i stredných škôl.

 

I naša škola využila príležitosť a chceli sme po takmer ročnom dištančnom vyučovaní znovu siahnuť k tradičným súťažiam, aj keď nebolo možné obísť podmienku-zaslať súťažné práce formou videonahrávky, lebo súťaž sa s ohľadom na aktuálne protipandemické opatrenia konala online.

Elán nás však neopustil, nezahodili sme príležitosť a začali sme riešiť viaceré neznáme:

  • neznámy učiteľ, neznámi žiaci, pre žiakov nie najznámejšie témy.

Žiakov sme po čase spoznávali a nenápadne „testovali“ ich prirodzený talent v oblasti vyjadrovania, artikulácie, neverbálnych vyjadrovacích prostriedkov, pohybov tela, pohotovosti riešiť úlohy. Do súťaže sa prihlásila dvojica chlapcov-prvákov, ktorá však nevydržala jednak z dôvodu nástupu na dištančnú výučbu a následnú chorobu jedného z nich. Keď bolo „12. 00“ na odoslanie súťažnej práce, vybrali sme náhradníka z 2. ročníka, a to bol výborný ťah. Dvojica sa samostatne zladila, nadviazali kontakt a cez jesenné prázdniny nacvičili text tak, že sme ho mohli nahrávať.

Technická stránka súťaže sa realizovala vďaka technickej podpore spávcu IKT školy.

Slávnych rodákov Uhrovca sme neglorifikovali, držali sme sa ich podstaty-zobraziť ich ľudský potenciál, zmysel pre zodpovednosť a slušnosť, zásluhy na poľudšťovaní doby, ktorá k nim nebola veľmi ľudská.  Po víkende, kedy si spoločnosť pripomínala deň narodenia pána Dubčeka, nám bol zaslaný mail s poďakovaním za účasť v súťaži, pozvánka do ďalšieho kola a to najdôležitejšie-diplom.

 

Porota súťaže udeľuje tento diplom za umiestnenie:
tímu Evanjelického lýcea v Bratislave
za 1. miesto v kategórii stredných škôl, rok 2021

Ďakujeme, bolo nám cťou byť súčasťou tejto mimoriadnej súťaže!

Žiakom Oliverovi Rejdovi (I. C) a Michalovi Malíkovi (II. B) gratulujeme k víťazstvu.

PhDr. Elena Macková, koordinátorka prípravy žiakov

 

Viac informácií o súťaži nájdete po kliknutí sem

Zdieľať: