Evanjelické lýceum oslavuje 30 rokov svojej obnovenej histórie

Milí priatelia,

ako iste viete, naša škola, Evanjelické lýceum, v tomto roku oslavuje 30 rokov od svojho obnovenia.

V tejto súvislosti okrem iných aktivít v škole vyšiel aj pekný článok v Evanjelickom posli spod Tatier.

 

Zdieľať: