DOD v Ústave biochémie a genetiky živočíchov SAV

Dňa 9.11. sa študenti 4. ročníkov navštevujúcich seminár z biológie a seminár z chémie zúčastnili DOD na Ústave biochémie a genetiky živočíchov SAV v Ivanke pri Dunaji.

Predmetom činnosti ÚBGŽ SAV je základný a aplikovaný výskum v oblasti biologických a poľnohospodárskych vied zameraný na molekulárno-biologické, fyziologické, biochemické a genetické procesy prebiehajúce u živočíchov a mikroorganizmov.
Študenti mali možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky a taktiež navštíviť rôzne laboratóriá.
Zdieľať: