Biblická olympiáda – celoslovenské kolo (4. kategória)

20. 5.2016 sa konalo celoslovenské kolo Biblickej olympiády v Rimavskej Sobote. Našu školu zastupovala jedna študentka v 4. kategórii.
Gratulujeme tým, ktorí získali umiestnenie na prvých troch miestach.

Cirkevné školy:

4. kategória – študenti stredných škôl
P.č., Meno a priezvisko, Škola
1. Ivan Hudák, ESŠ L. Mikuláš
2. Alena Buľovská, ES3 Martin
3. Soňa Tarčinská, EGJAK Košice
4. Barbora Kotíková, EGJAK Košice
5. Ľubica Dobrovodská, EL Bratislava
6. Šimon Brehuv, ESŠ Prešov
7. Dárius Krišta, EGJAK Košice

Zdieľať: