Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 15. novembra 2018 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom
jazyku.

V kategórii 2C1-bilingválny študenti vyhrala Jessika Olivia
Kleinová II.C, v kategórii 2C2 – anglofónni študenti vyhrala Laura
Erdélyiová IV.B.

Obidve víťazky postupujú do ďalšieho kola.

Gratulujeme a prajeme veľa šťastia.

(Text pripravila p. zástupkyňa Griačová.)

Zdieľať: