Zatopené priestory EL

Na pracovisku Vranovská došlo počas minulého víkendu k havárii – zatopeniu troch poschodí školy.

V budove Evanjelického lýcea na Vranovskej 2 došlo v priebehu minulého víkendu k prasknutiu prívodnej hadice v šachte WC na 4. poschodí (internát SOŠ technickej) a následnému zatečeniu priestorov školy. V pondelok, 11. júla 2016 sme odstraňovali vodu zo všetkých troch poschodí. Vďaka patrí všetkým prítomným zamestnancom.

Zatečené sú:

3. poschodie – 8 učební aj s WC a umyvárkami,

  • prenosný televízor s DVD prehrávačom,
  • lavice a stoličky v dvoch učebniach

2. poschodie – 7 miestností aj s WC a umyvárkami

  • slovenská knižnica – zatečené a zvlhnuté knihy, zatečená kopírka
  • 2 počítačové učebne – zničených 10 nových žiackych počítačov, 4 staršie žiacke počítače, 2 učiteľské počítače, tlačiareň
  • počítačové stoly a stoličky
  • podlahová krytina – koberec v dvoch miestnostiach

1. poschodie – zatečený kabinet nemeckého jazyka aj s WC a umyvárkou

  • zničené – rozpadnuté 3 skrine, 4 pracovné stoly
  • zničené knihy z kabinetnej zbierky NEJ
  • 1 počítač
  • podlahová krytina – koberec

Pre lepší obraz pripájame vo fotogalérii zopár fotografií z pondelka. Momentálne nefunguje v škole pevná linka ani internet, dovolať sa môžete na 0911 956 170.

Hneď v pondelok škola nahlásila škodovú udalosť poisťovni Alianz. Poistený máme hnuteľný majetok, nie priestory. Sídlime v prenajatých priestoroch, ktorých majiteľom je VÚC BA. Predpokladáme, že na hnuteľný majetok si môžeme uplatniť nárok na čiastočnú refundáciu. Horšie to je s učebňami a ich maľovaním. Na toto sa naša poistka nevzťahuje.

Do začiatku školského roka je teda potrebné vysušiť a vymaľovať takmer všetky nami prenajaté priestory v internátnej časti. Rovnako musíme vymeniť podlahovú krytinu v dvoch počítačových učebniach a nemeckom kabinete. Musíme zakúpiť nové žiacke počítače a spojazdniť obidve počítačové učebne.

Sú to všetko náklady, s ktoými sme vôbec nepočítali a ani na ne nenájdeme v rozpočte školy prostriedky.

Informácie o spôsobe poukázania finančnej pomoci nájdete  TU.

Ochotným darcom vopred ďakujeme za poskytnutú pomoc.

Edita Prostredníková

[Best_Wordpress_Gallery id=“17″ gal_title=“Potopa“]

Zdieľať: