Thanksgiving 2018

Mnohí isto poznáme atmosféru školského roka. Už od septembra sme pravidelne zahltení povinnosťami a štúdiom, niekedy až natoľko, že si neuvedomíme, ako čas postúpil a ako rýchlo sme prebehli všetko to krásne, často hodnotné okolo nás.

Thanksgiving, alebo po slovensky vďakyvzdanie, je americký sviatok, počas ktorého nám je ponúknutá jedinečná možnosť zastaviť sa v spleti každodenných starostí a nazrieť späť do našich sŕdc s otázkou: ,,Za čo sme vďační?„. Je samozrejmé, že táto otázka by nemala znieť iba raz do roka, žiaľ, niekedy sa nám poriadne nepodarí zamyslieť nad skutočnými hodnotami nášho života, keď si každý nesieme svoje bremená.

Každopádne, vďakyvzdanie sa oslavuje v novembri, pôvodne ako sviatok vďaky za úspešnú a požehnanú úrodu počas roka. Pre Američanov je to významný deň a preto chceme, aby ho poriadne oslávili aj americkí lektori na našej škole. Pripomenie im to domov, my sami sa tiež radi pridáme a zažijeme kúsok jedinečnej atmosféry a zvykov.

Už od štvrtkového rána dvadsiateho druhého novembra žiaci školskej rady s pani riaditeľkou a pani zástupkyňami chystali a vybavovali všetky záležitosti, taktiež pripravovali výzdobu, aby sa všetci v jedálni počas programu cítili príjemne. Jesenná nálada, sviečky a slávnostné prestieranie tvorili vznešené a útulné prostredie.

Okolo štvrtej sa jedáleň zaplnila študentami, učiteľmi a lektormi. Na úvod večera zaznela modlitba, nasledovalo niekoľko aktivít a na záver si všetci vychutnali vynikajúce tradičné jedlo – plnenú morku s niekoľkými druhmi príloh a šalátov. Samozrejme, nechýbali rôzne koláče a zákusky.

Ako každý rok, o jedlo núdza nebola, avšak podstatné nie je to, čo naplnilo náš žalúdok. To skutočne dôležité je, či sme si aspoň na chvíľu spomenuli na všetko, čo sme počas roka prijali, na mieru požehnania, ktorá nám bola daná. Čas strávený spoločne vo štvrtok v jedálni mal byť obnovou spomienky na toho, ktorému vďačíme za všetku milosť, ktorá nás cez naše ustarostené dni sprevádza. Boh sám prináša pokoj ako dar, v Biblii tiež čítame: ,,To všetko sa deje pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožovala vzdávanie vďaky mnohých na Božiu slávu.“ (-Druhý Korinťanom 4:15)

Tieto slová nás povzbudzujú vzdávať vďaku nielen raz do roka, ale každý jeden deň, každé jedno ráno si pripomínať koľko dobroty nás obklopuje. Zastavme sa aj teraz a opäť si položme tú istú otázku: ,,Za čo sme vďační?

(Text napísala Ľubka Dekanová z 3.A, fotky pripravil Samo Hroboň z 3.A.)

[Best_Wordpress_Gallery id=“155″ gal_title=“turkeyParty2018″]

Zdieľať: